• Басты
  • ҚР білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған бағдарламасы

ҚР білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған бағдарламасы

15 Ақпан, 2021 17:45

Бағдарламаның мақсаты: 

1. Қазақстандық білім мен ғылымның жаһандық бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жалпыадамзаттық құндылықтар негізінде тұлғаны тәрбиелеу және оқыту. 

2. Елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына ғылымның үлесін арттыру.   

Міндеттері: 

Педагог кәсібінің жоғары мәртебесін қамтамасыз ету, педагогикалық білім беруді жаңғырту. 

Қалалық және ауылдық мектептердің, өңірлердің, оқу орындарының, білім алушылардың арасындағы білім сапасындағы алшақтықты қысқарту. 

Оқытудың қауіпсіз және жайлы ортасын қамтамасыз ету. 

Үздік практикалар негізінде білім алушылардың, педагогтердің және білім беру ұйымдарының сапасын бағалаудың жаңартылған жүйесін енгізу. 

Экономика қажеттіліктеріне және өңірлік ерекшеліктерге сәйкес оқытудың, кәсіптік даярлықтың сабақтастығы мен үздіксіздігін қамтамасыз ету. 

Білім алушының зияткерлік, рухани-адамгершілік және физикалық дамуын қамтамасыз ету.  

Білім беру ұйымдарын цифрлық инфрақұрылыммен және қазіргі заманғы материалдық-техникалық базамен жарақтандыру. 

Білім беруді басқару және қаржыландыру жүйесінің вертикалін енгізу. 

Ғылымның зияткерлік әлеуетін нығайту. 

Ғылыми инфрақұрылымды жаңғырту және цифрландыру. 

Ғылыми әзірлемелердің нәтижелілігін арттыру және әлемдік ғылыми кеңістікке интеграциялануын қамтамасыз ету.  

Барлық жаңалықтар