• usd +0.88%
  417.9
 • eur -2.44%
  503.07
 • rub +0.05%
  5.64
 • gbp +1.47%
  582.8
 • cny +0.18%
  64.7
 
  Румыния
 

MESAJUL

PREȘEDINTELUI REPUBLICII KAZAHSTAN -

LIDERULUI NAȚIUNII NURSULTAN NAZARBAYEV

CĂTRE POPORUL KAZAH


STRATEGIA

“KAZAHSTAN-2050”


UN NOU CURS POLITIC AL UNUI

STAT STABIL
 
 
 
Stimaţi kazahi! Dragi compatrioți !
 
 
Astăzi ne-am adunat cu toţii în ajunul Zilei Independenței.
Iată, deja mai bine de 20 de ani cu bucurie serbăm această mare zi.
Şi anume, ziua de 16 decembrie 1991, când noi, popoprul kazah, am ales suveranitatea, libertatea şi deschiderea către lume. Astăzi aceste valori sunt parte din viața noastră de zi cu zi.
Atunci, la început de cale, lucrurile se prezentau cu totul diferit. Acum însă, datorită eforturilor noastre comune, țara s-a schimbat, a devenit  de nerecunoscut.
Astăzi, noi suntem o ţară de succes, cu propria sa identitate , și cu poziția sa înlume. Însă aceste realizări ne-au costat scump.
Țara, timp de 20 de ani,a depus eforturi considerabile pentru consolidarea suveranităţii și atribuirea greutăţii politice. Timp în care  acest obiectiv a fost atins. Perioada de formare a statului s-a finalizat cu succes.
Kazahstanul, la început de secol XXI, este un stat independent, sigur pe sine. Modificările, care au loc în lume, sub influența crizei globale prelungite, nu ne sperie.
Suntem gata pentru ele. Sarcina noastră acum este de a continua dezvoltarea durabilă în secolul XXI, păstrând tot ceea ce am realizat de-a lungul anilor de independență.
Scopul nostru principal este ca, până în 2050, să creăm o societate a bunăstării, bazată pe un stat puternic, cu o economie dezvoltată și cu oportunități generale de muncă.
Un stat puternic este deosebit de important pentru  asigurarea  condițiilor de creștere economică accelerată.
Un stat puternic nu este implicat în politica de supraviețuire, ci în politica de planificare, de dezvoltare durabilă și de creștere economică.
De aceea, astăzi, în ajunul Zilei Independentei, mă adresez vouă, dragii mei concetățeni, cu un nou Mesaj.
El reprezintă punctul meu de vedere cu privire la perspectivele de dezvoltare a țării noastre.
El este, în principiu, un nou curs politic.
 
 
I. Kazahstanul ca stat format reprezintă rezultatul testului criză a statalităţii noastre și a economiei naționale, a societății civile, a coeziunii sociale, a rolului de lider regional și a autorităţii internationale
 
 
Exact cu 15 ani în urmă, noi am adoptat Strategia de dezvoltare a Kazahstanului până în anul 2030.
Acest lucru s-a întâmplat în anul 1997 – perioadă, în care încă nu era depășit definitiv haosul post-sovietic, iar criza frământa şi Asia de Sud-Est, și multe alte piețe. A fost foarte greu  pentru noi.
În toți acești ani, însă, strategia noastră, ca un far aprins, ne lumina calea, încurajându-ne să mergem mai departe, să nu ne abatem de la scopul principal.
Vă mai amintiți de anul 1997?
 
An în care discursul meu din Parlament a provocat confuzie și nedumerire.
 
Mulți se întrebau uimiţi: “Ce o fi aceasta o propagandă? O promisiune de mană cerească? “ Atât de ambițioase păreau obiectivele trasate atunci.
Dar, după cum spune şi zicala, ochii sperie, iar mâinile bucură.
 
Sarcina de bază consta în modificarea cursului evenimentelor şi în crearea unui nou stat.
Rezolvarea acestei sarcini necesita punerea în aplicare a unei triple modernizări, şi anume : construirea statului și efectuarea progresului în economia de piață, punerea bazelor statului social, restaurarea conștiinței sociale. Aveam stringentă nevoie de a ne defini propria cale. Cale, care a fost trasată în Strategia “Kazahstan-2030”. Acest document ne-a pus la dispoziţie o viziune clară asupra sarcinilor şi obiectivelor strategice, cât şi asupra concepţiei despre lume.
Înțelepciunea populară spune, că doar obiectivele stabilite în mod corespunzător conduc la succes.
Astăzi am onoarea să declar că noi am făcut alegerea corectă. Fapt confirmat şi de criza globală din perioada anilor 2008 2009.
 
 
Kazahstanul a rezistat. Criza nu a distrus realizările noastre, ci ne-a făcut mai puternici.
 
Modelul politic, social, economic și de politică externă de dezvoltare a ţării, pe care noi l-am ales, si-a dovedit eficacitatea.
 
 
Un stat puternic, de succes
 
Principala noastră realizare constă în crearea Kazahstanului independent.
 
Noi am stabilit din punct de vedere juridic frontierele noastre. Am creat un spațiu economic integrat. Am restabilit și consolidat relațiile industriale ale țării. Astăzi, toate regiunile activează în strânsă legătură unele cu altele.
Am realizat reforme constituționale și politice istoric importante, care au creat sistemul modern de guvernare,  bazat pe separarea puterilor.
Am construit o nouă capitală Astana. Este un oras modern, care a devenit simbolul și mândria noastră. Şi prin aceasta, cred, am reuşit să demonstrăm lumii întregi posibilitățile țării noastre. Acesta este şi motivul pentru care comunitatea internațională a ales Kazahstanul drept loc de desfăşurare a Expoziției Mondiale “EXPO-2017”. Acest lucru nu putea să aibă loc, dacă nu ar fi existat Astana. O astfel de onoare şi-ar fi dorit-o mulţi. Este suficient să spun că țara noastră a fost prima dintre ţările spaţiului post-sovietic, care a prezidat OSCE, a organizat un summit al acestei organizaţii şiva fi gazdă a EXPO-2017 – acţiune la scară planetară
 
 
Proces constant de democratizare și liberalizare
 
Noi ţinem pasul înainte conform unei formule clare: “ În primul rând economia, apoi politica”. Fiecare etapă a reformei politice ţine de nivelul de dezvoltare economică. De aceea, noi mergem consecvent pe calea liberalizarii politice. Este singura modalitate de a moderniza țara și a o face competitivă.
Pas cu pas, societatea noastră se apropie de cele mai înalte standarde în domeniul democratizării și drepturilor omului.
Ne-am consolidat drepturile și libertățile fundamentale în Constituție.
 
Astăzi, toți cetățenii din Kazahstan beneficiază de drepturi și oportunități egale .
 
 
Armonia și pacea diferite grupuri sociale, etnice și religioase
 
Am restaurat dreptatea istorică a poporului kazah referitor la  cultura și limba noastră.
 
În ciuda diversității etnice, culturale și religioase, ne-am păstrat pacea țării și stabilitatea politică.
Kazahstanul este casă părintească pentru reprezentanții a 140 de grupuri etnice și a 17 confesiuni.
Pacea civilă și armonia internațională reprezintă principala  noastră valoare. Pacea și armonia, dialogul dintre culturi și religii în ţara noastră multinațională, pe bună dreptate sunt recunoscute drept standarde la nivel mondial.
Întrunirea poporului kazah a devenit un model  eurasiatic unic de dialog al culturilor. Kazahstanul reprezintă un centru de dialog interconfesional la nivel mondial.
 
 
Economia națională. Rolul nostru în diviziunea internațională a muncii
 
Am fost primul stat din Comunitatea Statelor Independente, care şi-a format modelul modern a economiei de piață, bazată pe proprietatea privată, pe libera concurență și pe principiul de deschidere. Modelul nostru se bazează pe rolul activ al statului în atragerea investițiilor străine.
Noi am adus în țară mai mult de 160 miliarde dolari din investiții străine.
 
Sunt create condiţiile de bază  pentru antreprenoriat și pentru sistemul de impozitare modernă.
Noi în mod planificat diversificăm economia națională. În cadrul programului de industrializare forțată, am stabilit sarcina de a schimba fața economiei noastre, făcându-o independentă de fluctuațiile prețurilor materiilor prime mondiale pe parcursul a două planuri cincinale.
În cei 15 ani, care au trecut de la adoptarea Strategiei-2030, statul nostru a reuşit să se înscrie în rândul celor mai dezvoltate cinci ţări din lume.
Ca urmare, în 2012 vom intra în  rândul celor mai mari 50 de economii ale lumii,  în ceea ce privește PIB-ul.
 
 
Există evaluări recunoscute, potrivit cărora toate țările-şi colaționează dezvoltarea. Cu şase ani în urmă, am stabilit un obiectiv naţional de a fi printre cele mai competitive 50 de țări din lume. Conform evaluării Forumului Economic Mondial, Kazahstanul se află deja pe locul 51. Suntem doar la un pas de obiectivul nostru.
 
 
O politică socială puternică, care să asigure stabilitatea socială și armonia
 
Un criteriu de bază pentru mine a fost dintotdeauna și va rămâne nivelul de trai al poporului.
Pe parcursul perioadei de 15 ani veniturile kazahilor au crescut de 16 ori.
 
Numărul cetăţenilor cu venituri sub nivelul minim de trai a scăzut de 7 ori, iar numărul de șomeri s-a redus la jumătate.
Noi am făcut tot posibilul să punem bazele unei societăţi cu orientare socială.
 
Am făcut progrese remarcabile şi în domeniul ameliorării  stării de sănătate a națiunii. Pentru îmbunătățirea eficienței sectorului de ocrotire a sănătăţii, a fost restructurat sistemul de organizare, gestionare și finanțarea acestuia.
 
În ultimii cinci ani, mortalitatea maternă a scăzut de aproape 3 ori, rata natalității înregistrând o creştere de 1,5 ori.
Se crează oportunităţi egaleşi pentru educație.
 
În ultimii 15 ani, cheltuielile pentru educație au crescut de 9,5 ori. Este pus în aplicare Programul de stat de dezvoltare a învățământului, care vizează o modernizare radicală a tuturor nivelurilor de învăţământde la cel preșcolar până la cel superior.
Datorită politicii noastre de investiții pe termen lung în dezvoltarea potenţialului uman, am reuşit să formăm actuala generație de tineri talentati.
 
 
Țară, recunoscută de comunitatea internațională
 
În politica mondială, țara noastră este un partener responsabil și de încredere, care se bucură de autoritate  internațională necontestată.
Nouă ne revine un rol important şi în consolidarea securității globale, şi sprijinul comunităţii
 
 
internaționale în lupta împotriva terorismului internaţional, extremismului și a traficului de droguri.
Suntem inițiatorii convocării Conferinței privind interacțiunea și măsurile de consolidare a încrederii în Asia (CICA) – o importantă platformă internaţională de dialog pentru securitatea noastră.
Astăzi, CICA reunește 24 de țări, cu o populație de mai mult de 3 miliarde de oameni. Ultimii 2-3 ani, Republica Kazahstan a prezidat Organizația pentru Securitate și Cooperare în
Europa, Organizația de Cooperare Shanghai, Organizația de Cooperare Islamică și Organizația Tratatului de Securitate Colectivă.
La Forumul Economic Astana, noi am propus o nouă formă de dialog G-global. Esența acestei inițiative  este de a reuni  eforturile tuturor în crearea unei ordini mondiale juste și sigure.
Noi venim cu o contribuție demnă şi în asigurarea securităţii energetice şi alimentare la nivel global.
 
 
Rolul nostru activ în promovarea regimului de neproliferare a  armelor nucleare
 
Inițiativele noastre de consolidare a regimului de neproliferare a armelor nucleare reprezintă incontestabila contribuție la stabilitatea mondială, la ordine și securitate.
Printre primii în lume am închis poligonul nuclear Semipalatinsk şi am renunţat la armele nucleare, primind o garanție internațională a securităţii noastre din partea marilor puteri nucleare SUA, Rusia, Marea Britanie, Franța și China.
Ne-a revenit un rol-cheie în crearea unei zone libere de arme nucleare în Asia Centrală, sprijinind în mod activ stabilirea de zone similare şi în alte părți ale lumii, în principal, în Orientul Mijlociu.
Noi sprijinim eforturile comunității internaționale în combaterea amenințării terorismului nuclear.
În acest moment vorbim despre necesitatea unor măsuri ferme pentru eliminarea amenințării  nucleare. Considerăm că Tratatul, privind neproliferarea armelor nucleare, a fost și rămâne piatra de temelie a regimului de neproliferare.
 
 
Drept catalizator important pentru consolidarea regimului de neproliferare va fi intrarea  cât mai  rapidă în vigoare a Tratatului de interzicere totală a testelor nucleare .
Cu trei ani în urmă, Adunarea Generală a ONU a sprijinit propunerea mea de a declara data de 29 august drept Ziua Internațională împotriva testelor nucleare.
Toate acestea demonstrează  recunoașterea rolului nostru în politica globală.
 
Datorită unei astfel de politici responsabile, Kazahstanul, pe bună dreptate, este recunoscut drept  lider al regimului de neproliferare şi model pentru alte state.
 
 
Strategia “Kazahstan-2030”. Principalele rezultate
 
Strategia “Kazahstan-2030” include planificarea succesului țării noastre.
 
Noi în mod consecvent și persistent am ţinut calea spre obiectivele trasate. Chiar și în punctul de vârf al  crizei globale din anii  2008-2009, volumul economiei noastre națională a continuat să crească.
Şi astăzi, am onoarea de a face un bilanț al punerii în aplicare a Strategiei 2030, care, pe o serie de   parametri,   am reuşit să o realizăm înainte de termen.
(1)SECURITATEA NAȚIONALĂ. Sarcina noastră a fost de a dezvolta Kazahstanul, păstrând integritatea  teritorială. Am reușit să facem mai mult decât se preconiza.
Pentru prima dată în istorie, țara noastră si-a determinat frontierele sale clare, recunoscute la nivel internațional. A fost delimitată frontiera de stat pe o lungime de 14.000 km.
Kazahstanul deţine ferm controlul în zona Mării Caspice.
 
Nu mai există nici o amenințare de dispute teritoriale în viitor. Noi nu lăsăm urmaşilor noştri dispute teritoriale cu vecinii săi.
Am creat o armată puternică, modernă, capabilă pentru apărare, şi un sistem eficient de aplicare a legii, gata să garanteze siguranța persoanelor, a societății și a statului.
 
 
(2) Am menținut și am consolidat stabilitatea POLITICĂ ȘI UNITATEA NAȚIONALĂ ÎN ȚARĂ, unde CONVIEŢUIESC reprezentanții a 140 de grupuri etnice și 17 confesiuni. Politica noastră a avut succes.
 
 
În mod constant noi contribuim la formarea unei societăţi civile, bazate pe modelul de dezvoltare democratică. A fost înfiinţată Instituția de tip ombudsman (Avocatul Poporului ) pentru Drepturile Omului.
Dacă până în prezent nu am dispus niciodată de un sistem multipartit, acuma în ţară funcționează partide din întregul spectru politic. Avem un Parlament multipartit, şi un Guvern de majoritate parlamentară.
În mod activ are loc dezvoltarea societății civile, mass-media se bucurăde independenţă. Îşi desfăşoară activitatea un număr de peste 18.000 de ONG-uri de diferită orientare. Apar aproximativ 2500 unităţi mass-media, circa 90% dintre ele fiind private.
Kazahstanul de astăzi este un important centru international de dialog intercultural și interreligios.
Din acest motiv, noi am găzduit primele patru Congrese ale liderilor religiilor mondiale şi tradiționale.
În secolul al XXI-lea, Kazahstanul va deveni o punte de dialog și interacțiune între Est și Vest.
 
 
(3) CREȘTEREA ECONOMICĂ, BAZATĂ PE O ECONOMIE DE PIAȚĂ DESCHISĂ ,CU UN NIVEL
 
RIDICAT DE INVESTIȚII STRĂINE ȘI DE ECONOMII INTERNE. Obiectivul nostru a fost realizarea unui ritm de dezvoltare real, stabil, în creştere. Şi am reușit să rezolvăm această problema întro perioadă de timp relativ scurtă.
O atenţie deosebită asupra problemei creşterii economice a fost acordată în Strategia “Kazahstan-2030.
Ca urmare, timp de 15 ani volumul economiei naționale a crescut de la 1,7 trilioane tenge în 1997 până la 28 trilioane tenge în 2011.
PIB-ul a crescut de mai mult de 16 ori. Începând cu anul 1999, creșterea anuală a PIB în Kazahstan a constituit 7,6% , depășind țările dezvoltate.
PIB-ul pe cap de locuitor a crescut mai bine de 7 ori de la 1 500 dolari SUA în 1998 până la 12.000 dolari SUA în 2012.
 
 
Kazahstanul de la bun inceput a devenit un lider în CSI în ceea ce privește atragerea investițiilor străine directe pe cap de locuitor. Astăzi volumul acestora constituie suma de 9200 de dolari SUA.
Am realizat şi o creștere a volumului comerțului exterior de 12 ori, și a producției industriale de 20 de ori.
De-a lungul acestor ani, producția de petrol a crescut de 3 ori, iar de gaze naturale de 5 ori. Veniturile din resurse naturale au mers  în  Fondul Naţional.
Ele reprezentând un scut sigur împotriva turbulențelor economice și financiare posibile. Fiind totodată şi o garanție de securitate pentru generațiile prezente și viitoare.
În cadrul programului de industrializare forțată din anul 2010, au fost realizate 397 de proiecte de investiții în valoare totală de 1 797 miliarde tenge și create mai mult de 44 de mii de locuri de muncă.
În cei doi ani de realizare a programului “Harta rutieră business-2020” au fost aprobate 225 de proiecte, cu un volum total al împrumuturilor de 101,2 miliarde tenge.
Astăzi suntem o țară dinamică, cu un venit mediu al populației și cu o economie în creștere rapidă.
 
 
(4)      SĂNĂTATEA,  EDUCAȚIA  ȘI  BUNĂSTAREA  CETĂȚENILOR  DIN  KAZAHSTAN.   Vital
 
importantă pentru noi a fost şi rămâne  problema schimbării  radicale a situației cetăţenilor şi îmbunătățirii condiţiilor de trai. Rezultatele activitatăţii desfășurate în acest plan vorbesc de la sine.
Salariul mediu lunar a crescut de 9,3 ori. Volumul mediu al pensiilor a crescut de 10 ori. Veniturile nominale ale populaţiei au crescut de 16 ori .
Anual creşte nivelul finanțării pentru domeniulocrtotirii sănătăţii. Astfel, în anul 1999 el atingea suma de 46 miliarde tenge, in 2011 ajungând la suma de 631 miliarde tenge.
A fost creat un grup medical , care cuprinde cinci unități medicale inovatoare : un centru de reabilitare pentru copii, un centru de maternitate și de îngrijire a copilului, un centru de neurochirurgie, un centru de medicina de urgenta si un centru de cardiologie.
 
 
În toate regiunile țării sunt create condițiile necesare pentru servicii medicale de înaltă calitate.
O rapidă dezvoltare cunoaşte şi ramura transportului medical, care oferă servicii medicale în cele mai îndepărtate zone  ale țării noastre.
Sistemul național de screening permite detectarea şi prevenirea bolii în stadii incipiente. Funcţionează şi sistemul de furnizare a  medicamentelor  gratuite și subvenţionate.
În ultimii 15 ani, numeric populația ţării  a crescut de la 14 milioane  la aproximativ  17 milioane de oameni.
Speranța de viață a crescut, atingând cifra de 70 de ani.
 
Noi în mod constant susţinem  politica de  dezvoltare a unuiînvățământ accesibil și de calitate.
Datorită  punerii  în  aplicare  a  programului  “Balapan”,  nivelul de  acoperire  a învățământului preșcolar a crescut până la 65,4%.
A fost introdusă şi pregătirea preşcolară obligatorie, astăzi cuprinzând 94,7% prescolari.
 
Începând cu anul 1997, pe întreg teritoriul țării au fost construite 942 de școli și 758 de spitale și alte instituţii de îngrijire a sănătății.
Dezvoltăm şi o rețea de școli cu caracter intelectual și colegii de meserie, de clasă mondială.
În ultimii 12 ani a crescut cu 182%  numărul de burse pentru învățământul superior.
 
În anul 1993 am adoptat un program unic “Bolashak”, prin care 8.000 de tineri talentați şi-au făcut studiile în cele mai bune universități din lume.
La Astana a fost înfiinţată o universitate de cercetări ştiinţifice, care activează la nivelul standardelor  internaționale.
 
 
(5) RESURSE ENERGETICE. Complexul pentru petrol şi gaze naturale din Kazahstan este motorul economiei, care contribuie la dezvoltarea altor ramuri industriale
Una dintre  sarcini a fost  şi crearea unei ramuri economice moderne şi eficiente în  industria de petrol şi gaze, cât și cea minieră . Am atins şi acest obiectiv. Astăzi, veniturile
 
 
sectorului de resurse de materii prime le folosim pentru a construi o nouă economie a viitorului.
Se observă o creștere constantă a ponderii ramurii de petrol și gaze în PIB pe ţară: de
 
la 3,7% în 1997 la 14,7% în 2006 și 25,8% în 2011.
 
Am    diversificat pieţele  de desfacere, astfel consolidându-ne  poziţiile și reducând dependența de o unilaterală vânzare  a produselor noastre.
 
 
(6)   INFRASTRUCTURA, ÎN SPECIAL TRANSPORTUL ȘI COMUNICAȚIILE. Ne-am  propus   şi
 
sarcina dezvoltării infrastructurii. Și am reuşit. De-a lungul anilor, au fost puse în funcţiune multe obiecte strategice majore atât industriale, cât şi pentru infrastructura de transport, și pentru activitatea cotidiană. Printre ele se numără: linii rutiere și feroviare, conducte, centre logistice, terminale, aeroporturi, gări, porturi și așa mai departe.
Toate acestea au contribuit la crearea locurilor de muncă pentru cetăţeni şi la includerea noastră într-un sistem de relații economice regionale și globale.
Pe an ce trece, creşte numărul  consumatorilor din reţeaua  de telecomunicatii. Acest lucru este valabil și pentru telefonia fixă, și pentru telefonia mobilă, și pentru  Internet.
“Guvernul electronic” a facilitat în mod semnificativ interacțiunea dintre cetățeni și stat. În perioada ultimilor  11 ani pentru dezvoltatrea sectorului rutier a fost  alocată suma de
1 263,1 miliarde tenge. Au fost construite și reabilitate mai mult de 48 de mii de kilometri de drumuri si 1 100 km de cale ferată.
În prezent, suntem preocupaţi de readucerea la viaţă a Drumului Mătăsii, creând un coridor magistral de transport: Europa de Vest China de Vest
Avem acces la Golful Persic și Orientul Mare prin construirea unei linii de cale ferată Uzen
 
  frontieră din Turkmenistan. Prin construcţia drumului rutier Korgas Zhetygen am deschis poarta de est, drumul spre China și întregul subcontinent asiatic. Am început construcția unei căi ferate Zhezkazgan Beineu.
 
 
(7) STAT PROFESIONAL . A fost necesar să scăpăm definitiv de tradițiile administrative ale sistemului de comandă și să creăm un sistem administrativ modern și eficient. Am creat un
 
 
sistem de selectare și promovare a personalului, în care toți cetățenii au drepturi și șanse egale, fapt care a contribuit la asigurarea unui nivel ridicat de profesionalism și transparență în administrația publică.
Am reușit să efectuăm oaşa-zisă revoluție în guvernare, reorientând-o către îmbunătățirea calității de furnizare a serviciilor publice către populaţie.
Astfel, sarcina principală a Strategiei-2030 a fost îndeplinită, iar celelalte sunt  în curs de desfășurare.
***
 
Astăzi, fiecare dintre noi poate spune: “Strategia-2030 a funcţionat, Kazahstanul modern a devenit realitate. Şi toate acestea  aufost posibile datorită  unității noastre.
Suntem mândri de tot ceea ce am realizat.
 
Criza globală a confirmat faptul că noi ne-am definit ca stat şi ca societate. Frontierele noastre, sistemul politic, modelul economic nu mai sunt subiect de controversă și dezbatere nici în ţară, nici în afara graniţelor ei.
Acum ne confruntăm cu o nouă provocare. Cea de consolidare a vectorului de dezvoltare în continuare a ţării  noastre pe termen lung.
 
 
II. Zece provocări globale ale secolului XXI
 
 
În prezent, omenirea se confruntă cu noi provocări la nivel mondial.
 
În ceea ce priveşte țara noastră, aş evidenția zece provocări-cheie. Şi, desigur, trebuie luate în considerare fiecare dintre ele, în cazul în care intenţionăm să continuăm realizarea de noi succese.
 
 
Prima provocare accelerarea timpului istoric
 
Timpul istoric s-a accelerat mult. Lumea se modifică ameţitor de rapid, iar ritmul schimbărilor, care se petrec în jurul nostru, este uimitor.
În ultimii 60 de ani populația globală s-a triplat, iar în anul 2050 va atinge cifra de 9 miliarde de oameni. În aceeași perioadă, PIB-ul mondial a crescut de 11 ori.
Accelerarea procesului istoric mondial deschide un şir de noi posibilități pentru state, și noi am profitat din plin de aceste posibilităţi.
Timp de 20 de ani am reuşit să modernizăm într-un ritm accelerat toate sferele vieții, fapt pentru care  multor altor țări le-ar fi trebuit  100 sau chiar 150 de ani.
Cu toate acestea, încă mai avem grupuri sociale, care nu au fost integrate în procesul de modernizare globală. Din motive evidente. Şi anume, starea de dezechilibru în societate ,care afectează moralul și speranţa oamenilor.
Noi trebuie să înlăturăm acest dezechilibru, oferind tuturor păturilor sociale posibilitatea de a se integra în procesul de modernizare, de a-şi afla locul său de drept în societate şi de a profita  din plin de oportunitățile oferite de noul curs politic.
 
 
Cea de-a doua provocare dezechilibrul demografic global
 
Pe zi ce trece, dezechilibrul demografic global se intensifică. Este vizibilă tendința globală de îmbătrânire a omenirii. Peste 40 de ani, numărul persoanelor de peste șaizeci de ani va depăşi numărul celor sub 15 ani. Rata scăzută a natalității și îmbătrânirea omenirii în multe țări provoacă, în mod inevitabil , probleme pe piața forței de muncă, în special, lipsa forței de muncă.
 
 
Dezechilibrul demografic în creștere creează noi valuri de migrație, sporind tensiunile sociale din întreaga lume.
Şi noi, în Kazahstan, în unele regiuni ale țării, ne confruntăm cu problema migrației. Migranții ilegali  destabilizează piaţa forței de muncă.
Însă, şi noi, în viitorul apropiat, ne putem confrunta cu un proces invers –adică cu migrația forței de muncă în afara graniţelor țării noastre.
Suntem o națiune tânără. Vârsta medie a populaţiei constituie 35 de ani. Avem nevoie de a păstra potențialul nostru uman pentru a merge mai departe.
Noi dispunem de locuri de muncă pentru toţi doritorii. Mai mult decât atât, oricine are posibilitatea şă-şi creeze un loc de muncă, să-şi poarte de grijă, ceea ce considerăm o mare realizare a noastră.
Noi ţinem pasul către o Societate de Muncă Generală, în care șomerii nu doar vor beneficia de îndemnizaţii, ci vor însuşi noi profesii, iar persoanele cu handicap vor fi antrenate în activități creative, corporațiile și companiile asigurându-le condițile necesare de muncă.
Tineretul trebuie să studieze, pentru a căpăta noi cunoștințe, pe care să le folosească eficient în viaţa de zi cu zi, sarcina noastră fiind de a le asigura condiţiile necesare.
 
 
Cea de-a treia provocare amenințarea securității alimentare la nivel mondial
 
Rata sporită de creștere a populației lumii agravează în mod dramatic problema alimentară.
Şi astăzi în lume zeci de milioane de oameni suferă de foame, aproximativ un miliard de oameni duc lipsa constantă de alimente. Fără o schimbare revoluționară în producția de produse alimentare, aceste cifre vor crește alarmant.
În astfel de situaţie, pentru noi apar oportunități extraordinare.
 
Suntem deja unul dintre cei mai mari exportatori de cereale. Dispunem de imense teritorii ecologic curate şi suntem în măsură să producem produse alimentare ecologice.
Avem posibilitatea să facem un salt calitativ în producția agricolă. Pentru aceasta avem nevoie de un nou tip de gândire de stat.
 
 
Cea de-a patra provocare  lipsa acută de apă
 
Resursele de apă ale lumii se află, de asemenea, sub o mare presiune.
 
De-a lungul ultimilor 60 de ani consumul de apă potabilă pe planetă a crescut de 8 ori. Până la mijlocul secolului curent, multe țări vor trebui să importe apă.
Apa este o resursă foarte limitată și lupta pentru posesia surselor de apă devine un factor geopolitic major, fiind una dintre cauzele de tensiune și conflict în lume.
Problema de alimentare cu apă este acută şi în țara noastră. Ne lipsește apa potabilă. Un şir  de regiuni îi simt acut  nevoia.
Apare şi aspectul geopolitic al problemei. Ne confruntăm cu problema gravă de folosire a resurselor de apă ale râurilor transfrontaliere. În ciuda complexității acestei probleme,  nu ar trebui să permitem  politizarea ei.
 
 
Cea de-a cincea provocare securitatea energetică globală
 
Toate țările dezvoltate îşi sporesc investițiile în tehnologiile energetice de alternativă şi cele “verzi”.
Până în anul 2050, utilizarea lor va genera până la 50% din totalul energiei consumate. În mod evident, că se apropie treptat de sfârșit era economiei de hidrocarburi. Vine o nouă eră, în care mijloacele de exzistență a omului se vor baza nu atât pe petrol și gaze naturale, cât pe surse de  energie regenerabilă.
 
Kazahstanul este unul dintre elementele cheie ale securității energetice la nivel mondial.
Țara noastră, care deţine cele mai mari rezerve de petrol și gaze naturale din lume, nu se va abate de la politica sa de parteneriat strategic și cooperare internațională reciproc avantajoasă în domeniul energiei.
 
 
Cea de-a şasea provocare resurse naturale epuizabile
 
Creşterea consumului resurselor naturale ale Pământului duce la epuizarea acestora, provocând  diverse evoluții, atât  negative, cât și pozitive.
 
Țara noastră are însă aici un şir de avantaje. Dumnezeu ne-a hărăzit o mulțime de resurse naturale. Multe țări și popoare vor avea nevoie de resursele noastre.
Este important să revizuim atitudinea noastră faţă de resursele naturale. Trebuie să învăţăm cum să le gestionăm, acumulând veniturile obținute din vânzarea lor în vistieria statului, și, cel mai important, – să reuşim cât mai eficient să canalizăm bogăţia naturală a ţării noastre spre o creștere economică durabilă.
 
 
Cea de-a şaptea provocare – cea de-a treia revoluție industrială
 
Omenirea se află în pragul celei de a treia revoluții industriale, care schimbă însuşi conceptul de producție. Progresele tehnologice schimbă fundamental structura și necesităţile de pe piețele internaționale. Trăim într-o altă realitate tehnologică, complet diferită de cea precedentă.
Tehnologia digitală și nanotehnologia, robotica, medicina regenerativa si multe alte realizări științifice devin o realitate de zi cu zi, transformând nu doar mediul, ci şi fiinţa umană.
Şi noi trebuie să fim participanți activi la aceste procese.
 
 
Cea de-a opta provocare creșterea instabilității sociale
 
În prezent, una dintre cele mai mari probleme ale lumii este instabilitatea socială în creștere. Sa principala ei cauză constă în inegalitatea socială.
Astăzi, în lume circa două sute de milioane de oameni nu-şi pot găsi un loc de muncă. Chiar și în Uniunea Europeană în ultimul deceniu rata șomajului a atins un înalt nivel, provocând numeroase revolte.
În acest context, trebuie admis faptul că situația din Kazahstan arata destul de bine. Astăzi avem cea mai scăzută rată a șomajului din istoria recentă. Aceasta este cu siguranţă o mare realizare. Cu toate acestea, nu ne putem culca pe lauri.
Criza economică globală, care se transformă într-o criză social-politică, în mod inevitabilva face presiuni şi asupra Kazahstanului, punându-ne la încercare rezistenţa.
De aceea, pe ordinea de zi apare problema securității sociale și a stabilității sociale. O sarcină importantă pentru noi este şi consolidarea stabilitatăţii sociale în societate.
 
 
Cea de-a noua provocare o criză a valorilor civilizației noastre
 
Lumea se confruntă cu o criză acută de valori și viziuni asupra lumii. Tot mai multe voci se grăbesc să anunțe o confruntare a civilizațiilor, sfârșitul istoriei şi eșecul multiculturalismului.
Pentru noi este important să nu ne implicăm în acest discurs ideologic, protejând valorile noastre, dobândite de-a lungul anilor. Din propria experiență știm, că caracterul multietnic şi multiconfesional al societăţii noastre, supranumit calcaiul lui Ahile al nostru, l-am convertit în avantajul ţării.
Trebuie să învățăm a trăi în atmosfera de coexistența de culturi și religii. Să fim angajaţi în dialogul dintre culturi și civilizații.
Numai în dialogul cu alte națiuni, țara noastră va fi capabilă să atingă succesul și influența în viitor. În secolul XXI, Kazahstanul va trebui să-şi consolideze poziția de lider regional și să devină o punte de dialog și interacțiune între Est și Vest.
 
 
Cea de-azecea provocare amenințarea unei noi destabilizări globale
 
Vedem cu toţii ceea ce se întâmplă acum în lume. Acest lucru nu este un nou val al crizei, ci o continuare a crizei anilor 2007 2009, pe care economia mondială încă nu o a depăşit.
Sistemul economic global poate eşua grav chiar în perioada anilor 2013 – 2014, atrăgând după sine, în special, prăbușirea prețurilor mondiale la materia primă. Pentru noi, un astfel de scenariu este extrem de nedorit.
Posibilele recesiuni în UE și / sau SUA ar putea reduce nevoile de materii prime pentru țările dezvoltate.
O posibilă ne îndeplinire a obligaţiilor din partea a doar unui stat din zona euro, ar putea declanșa un “efect de domino” și pune la îndoială siguranța rezervelor noastre internaționale și stabilitatea exporturilor noastre.
Reducerea rezervelor valutare a contribuit la creşterea presiunii valutare și a inflației, care, la rândul lor, pot afecta în mod negativ situația socio-economică.
În această privință, trebuie să trasăm un curs raţional, coerent și coordonat al tuturor ramurilor de guvernare şi sociale pentru a fi pe deplin pregătiți în cazul oricărui scenariu al situației internaționale.
 
 
III.   Strategia “Kazahstan-2050” – un nou curs politic pentru Kazahstan în condițiile de schimbări istorice rapide.
 
 
Stimaţi kazahi! Dragi compatrioții!
 
 
1.    Paradigma sarcinilor, pe care urmează să le rezolvăm, a suferit modificări calita-tive.
Pentru a face față noilor provocări, nu mai este suficient cadrul Strategiei-2030. Se impune extinderea orizontului de planificare și, ca acum 15 ani, efectuarea unui următor salt ideologic.
În primul rând, Kazahstanul este un stat modern. Societatea noastră a atins nivelul de maturitate. De aceea, ordinea de zi curentă este cu totul diferită de cea, pe care a avut-o țara în cursul său de dezvoltare.
Natura și adâncimea transformărilor, care au loc în lume, interdependența globală necesită o dezvoltare durabilă pe termen lung. Multe țări deja încearcă să arunce o privire dincolo de anii 2030 -2050 . “Pronosticul controlat” devine un instrument important pentru dezvoltarea ţărilor în această perioadă instabilă.
În al doilea rând, Strategia “Kazahstan-2030” a fost elaborată pentru perioada de stabilire a statului nostru. Conform parametrilor săi de bază, ea a fost realizată.
În al treilea rând, ne confruntăm cu provocări și amenințări, generate de noua realitate. Ele sunt cuprinzătoare și ameninţă toate țările și regiunile.
În perioada elaborării strategiei “Kazahstan-2030”, nimeni nu se aştepta la izbucnirea unei astfel de crize economice și financiare mondiale fără precedent, capabilă să genereze noi circumstanțe economice și geopolitice , total neașteptate,.
Strategia 2030 a fost elaborată în anul 1997 ca un document deschis. Noi dintru început am prevăzut posibilitatea de ajustare a ei.
Dându-ne seama că situația în lume se schimbă, și viața poate introduce unele schimbări,
 
 
am solicitat crearea unui grup de lucru în vederea aprecierii situației și strategiei noastre în noile condiții.
Ţinând cont de rezultatul studiului efectuat de acest grup de lucru, propunem constituirea  unui nou curs politic al națiunii, până în 2050, în cadrul căruia să se pună în aplicare şi Strategai-2030. Trebuie să fim conștienți de faptul că timpul va face unele modificări în planurile noastre, așa cum s-a întâmplat şi cu programul “Kazahstan-2030”.
Anul 2050  nu este doar o dată simbolică.
 
Acest an reprezintă un termen real, pe care se axează în prezent comunitatea globală. ONU a elaborat un Pronostic global al civilizației până în anul 2050.
Raportul de prognoza până în 2050 a fost publicat de către Organizația Mondială a Alimentației.
Acum, un număr tot mai mare de țări elaborează astfel de strategii pe termen lung. Spre exemplu, China şi-a stabilit un orizont de planificare strategică asemănător.
Chiar și marile companii multinaționale dezvoltă strategii pentru o jumătate de secol înainte.
Acum 15 ani, când a fost adoptată “Strategia2030”, prima generație de copii, născuţi în noul Kazahstan, abia se pregăteau să meargă la școală.
Astăzi însă ei muncesc sau îşi finalizează studiile în universități.
 
Și în doi sau trei ani va începe să apară cea de a doua generație liberă. De aceea, este foarte important să ne gândim la viitorul lor.
Scopul nostru principal este ca până în 2050 să ne înscriem în rândul celor mai dezvoltate 30 de țări ale lumii.
Realizările noastre și modelul nostru kazah de dezvoltare va trebui să fie baza unui curs politic nou.
Strategia Kazahstan-2050 reprezintă dezvoltarea armonioasă a Strategiei Kazahstan-2030 întro noua etapă. Acesta este răspunsul la întrebarea cine suntem, încotro mergem și unde vrem să ajungem în anul 2050. Sunt sigur, că tânăra generaţie este interesată să cunoască acest lucru.
 
 
Pentru toate aceste motive, propunem proiectul noii politici a națiunii până în 2050. Acesta va fi mesajul meu pentru poporul kazah.
 
 
 
 
2. Încotro mergem?
 
***
 
 
Kazahstanul în 2050 va trebui să fie  în rândul celor mai dezvoltate 30 de țări ale lumii. Printre țările în curs de dezvoltare, concurența pentru un loc în acest club va fi acerbă.
Națiunea trebuie să fie pregătită pentru confruntarea economică globală, realizând în mod clar faptul că, un loc sub soare este garantat doar celui mai puternic.
Suntem chemaţi să muncim cu dăruire şi inspiraţie, fără a pierde din vedere obiectivele noastre principale în vederea :
• Dezvoltării în continuare și consolidării  statalităţii.
 
• Trecerii la noile principii ale politicii economice.
 
• Sprijinului multilateral al antreprenoriatului forța motrice a economiei naționale.
 
• Creării unui model social nou.
 
• Creării unor sisteme moderne și eficiente de învățământ şi de sănătate.
 
• Creșterii responsabilităţii, eficienței și funcționalităţii aparatului de stat.
 
• Creării unei politici internaționale și de apărare,  adecvate noilor provocări
 
Tot astazi voi trasa şi obiectivele prioritare pentru anul 2013, ele fiind un start de succes al Noului curs politic 2050.
În conformitate cu aceste obiective, guvernul va trebui să elaboreze imediat un plan național de acțiune pentru anul 2013.
Acest important document va cuprinde instrucțiuni concrete și va asigura răspunderea personală a șefilor puterii executive, legislative și judiciare. Administrația Președintelui va prelua controlul asupra procesului de pregătire și punere în aplicare a acestui document.
Doresc să  vă prezint şi viziunea  proprie asupra direcțiilor de bază ale Strategiei Kazahstan-2050.
 
 
1. Politica economică a Noului curs este un pragmatism economic universal, bazat pe principiile de rentabilitate, de randament al investițiilor și de competitivitate.
 
 
1. Pragmatismul economic universal
 
Esența politicii economice a Noului curs reprezintă un pragmatism economic universal. De fapt, aceasta este o schimbare radicală a opiniilor şi abordărilor noastre actuale.
Ce semnifică aceasta?
 
Unu. Adoptarea tuturor deciziilor economice și manageriale în ceea ce priveşte eficiența economică și interesele pe termen lung.
Doi. Identificarea de noi nișe de piață, în care Kazahstanul poate participa ca şi un partener egal de afaceri. Crearea de noi puncte de creștere economică.
Trei. Crearea unui climat investițional favorabil, în scopul dezvoltării potențialului economic. Rentabilitatea și randamentul investițiilor.
Patru. Crearea unui sector economic privat eficient şi dezvoltarea parteneriatului publicprivat. Stumularea de către stat a exportului.
 
 
Noua politică de personal
 
O condiție esențială pentru succesul politicii economice este susținerea personalului. În acest scop se va efectua :
• Îmbunătățirea resurselor manageriale (de rezerve pentru aceasta dispunem). Utilizarea unor instrumente moderne de management și a noilor principii de guvernare corporativă în sectorul public.
• Atragerea resurselor de personal extern în scopul realizării unor sarcini ale Noului nostru curs prin intermediul programului de externalizare (outsourcing software). De fapt, aceasta înseamnă atragerea celor mai buni specialiști străini, invitându-i să lucreze în țara noastră.
Utilizarea de personal administrativ cu experiență și cunoștințe internaționale vaste va avea un dublu efect: modernizarea managementului nostru de producție şi instruirea personalului nostru local. Aceasta este o practică cu totul nouă pentru noi.
 
 
Important este ca până în anul 2050 să atingem următoarele obiective:
 
 
In primul rănd modernizarea  politicii macroeconomice a statului.
 
Politica bugetară
 
• Trebuie să ne înarmăm cu un nou principiu al politicii fiscale , care prevede cheltuieli doar în limita posibilităţilor și reduceri ale deficitului până la minimum posibil. E necesară acumularea de rezerve pentru “zile negre”, asigurând securitatea acestora pe termen lung.
• Atitudinea faţă de procesul bugetar și financiar trebuie să fie la fel de grijulie, ca şi faţă de investițiile private. Cu alte cuvinte, nici un tenge bugetar nu trebuie irosit.
•   Bugetul de stat ar trebui concentrat asupra eficienței, din punct de vedere al unei perspective pe termen lung, proiectelor naționale, cum ar fi, de exemplu, diversificarea economică și dezvoltarea infrastructurii.
Trebuie riguros selectate obiectele de investiție, în vederea fezabilităţii și impactului acestora. Este important să nu uităm că, chiar și cele mai moderne obiecte de investiție pot deveni o povară asupra bugetului, dacă necesită doar costuri de întreţinere, dar nu aduc venituri si nici nu rezolva problemele cetățenilor.
 
 
Politica fiscală
 
• Este necesar să se introducă un regim fiscal favorabil pentru obiectele impozitate fiscal, angajate în zona de producţie și a noilor tehnologii. Acum, acest lucru a şi început. Însă punem sarcina de a-l îmbunătăți prin revizuirea tuturor beneficiilor fiscale existente, făcându-le cât mai eficiente posibil.
• Avem nevoie de a continua politica de liberalizare a administrației fiscale și de sistematizare a administraţiei vamale. De a simplifica și de a minimiza dările de seamă fiscale.
Avem nevoie de a încuraja antreprenorii la concurență, nu la căutarea modalităților de  evitare a  taxelor.
• Reducerea pragmatică a supravegherii fiscale va trebui să reducă dialogul  entităților
 
 
de afaceri cu autoritățile fiscale. În următorii cinci ani, trebuie să trecem la modul de raportare electronică  on-line.
• Începând cu anul 2020, vom introduce practica creditului fiscal. Principala sarcină fiind promovarea activitatăţii investiționale a antreprenorilor.
• Noua politica fiscală va avea o orientate socială. De aceea, începând cu anul 2015, va fi elaborat un şir de măsuri stimulente, care prevăd practica scutirii de taxe a companiilor și cetăţenilor, care investesc în educație și asigurare medicală atât pentru sine,câtşi pentru membrii familiei sau pentru angajați.
Astfel, noua politica fiscală va contribui la creșterea economiei interne, a exporturilor, fiind şi o încurajare a cetăţenilor la economii și investiții.
 
 
Politica monetară şi de credit
 
• Având în vedere situația nefavorabilă din economia mondială, va trebui să asigurăm o protecție a veniturilor pentru fiecare cetățean kazah, menținând un nivel al inflației, acceptabil pentru nivelul creşterii economice. Aceasta nu este doar o problemă macroeconomică, ci şi o chestiune de securitate socială. Ea va fi şi principala problemă a Băncii Naționale și a Guvernului, începând cu anul 2013.
• Băncile kazahe, la rândul lor, vor trebui să satisfacă cerințele sectorului economic real în resurse creditare, să intensifice controlul asupra sistemului financiar, să scape de creditele neperformante şi sădea prioritate problemelor de finanțare. Pentru a face acest lucru, e necesar ca Banca Națională și Guvernul, sub coordonarea Administrației Prezidențiale, să elaboreze un sistem conceptual nou al politicii monetare şi de creditare, menit să asigure economia cu resursele financiare necesare.
 
 
Politica de gestionare a datoriei publice şi a celei externe
 
• Avem nevoie de a ţine  sub un control constant  nivelului datoriei publice.
 
Este necesar de a reduce deficitul bugetar în PIB de la 2,1% în 2013 la 1,5% în 2015. Volumul datoriei publice va trebui să rămână la un nivel  moderat. Aceasta este sarci-
 
 
na principală, fiind şi singurul mod de asigurare a stabilităţii bugetului nostru și securității naționale în condiţiile de  instabilitate mondială.
• Este necesară efectuarea unui control strict asupra nivelului datoriei sectorului cvasipublic al economiei.
 
 
In al doilea rănd
 
Dezvoltarea  infrastructurii
 
Infrastructura va trebui să sporească posibilitățile de creștere economică. Infrastructura trebuie dezvoltată în două direcţii: prima, prin integrarea economiei naționale în mediul global; a doua, prin înviorarea economică în regiunile țării.
•   Este important a ne concentra atenţia şi asupra problemei de creare unităţilor de producţie, de transport și logistică în afara graniţelor Kazahstanului. Trebuie să depăşim vechile concepţii și să tindem spre crearea de societati mixte, atât în regiune, câtşi și în întreaga lume – în Europa, în Asia și în America, ca de exemplu, porturile din țările cu acces direct la mare, hub-urile de transport și logistică la punctele de tranzit cheie din lume
s.    a. În acest scop, este necesară elaborarea unui program special, numit           “Integrarea infrastructurală globală”.
• Trebuie să dezvoltăm potențialul nostru de tranzit. Astăzi se pune în aplicare un şir de proiecte mari de infrastructură națională, care ar trebui să conducă la o creștere dublă a tranzitului prin Kazahstan în anul 2020. Iar până în anul 2050 această cifră este de așteptat să crească de 10 ori.
• Totul însă trebuie raportat la problema cheie promovarea exporturilor noastre pe pițele mondiale , care promovează o cerere pentru produsele și serviciile noastre pe termen lung.
• Crearea infrastructurii se va subordona şi ea la legea rentabilităţii. Astfel, construcţiile se vor face numai acolo, unde vor contribui la dezvoltarea de noi afaceri și la crearea de noi locuri de muncă.
• În ţară suntnecesare  noi “centre de infrastructură” pentru “acoperirea” zonelor izolate, sau a regiunilor cu densitate insuficientă a populației, cu obiecte de infrastructură economică vital necesare. Aceasta implică, în mod evident, crearea unei infrastructuri avansate a sistemului de transport.
• Cerem Guvernului să elaboreze și să adopte în anul 2013 un program de stat pentru dezvoltarea infrastructurii.
 
 
In al treilea rănd
 
Modernizarea sistemului de gestionare a  activelor de stat.
 
Kazahstanul, pe scară mondială, nu este o economie mare. Deaceea necesită o gestioneze foarte eficientă. Țara trebuie să funcționeze ca o societate unică, iar statul să fie nucleul acesteia.
Puterea gândirii corporative constă în faptul că toate procesele sunt apreciate ca un tot întreg. Administratorii de stat de toate nivelurile trebuie să însuşească acest mod de gândire.
 
Repet, nu e suficient doar a distribui bugetul țării, ci e necesar a investi în mod înțelept și rezonabil.
Criteriul de bază al eficacităţii este rata de rentabilitate a investițiilor noastre. Cu cât mai rapid vom reuşi să sporim capacitatea de producție a țării, cu atât mai repede Kazahstanul va deveni un jucator de valoare reală şi nu o anexă a pieţei internaţionale.
• Drept „locomotivă “ de trecere la noua politică economică va fi Fondul National. Mijloacele Fondului Național vor fi mai întâi direcționate către proiectele strategice pe termen lung. În anul 2013 acumularea de mijloace în Fondul Național va continua, dar utilizarea lor trebuie foarte raţional şi bine gândită.
• Statul, reprezentat de către companiile naționale, va contribui la stimularea economiei viitorului, luând în considerare sectoarele, care ar rezulta din cea de a treia revoluție industrială. Industria națională va utiliza cele mai recente materiale compozite , pe care trebuie să le producem în ţară .
•Statul va încuraja dezvoltarea potențialului de tranzit în domeniul tehnologiilor de informații. Până în anul 2030, prin Kazahstan va trebui să treacă cel puțin 2-3% din fluxul global de informații. Iar până în 2050, această cifră se va dubla.
 
 
•De asemenea, este necesară şi încurajarea companiilor private în ceea ce priveşte investiţile în cercetare și inovare. Aș dori să subliniez faptul că inovațiile sunt importante, însă nu reprezintă un scop în sine. Un beneficiu real e posibil doar în cazul, în care noile noastre tehnologii ar fi în cerere pe piață. În caz contrar, inovațiile sunt doar o risipă de bani.
• Este timpul să se pună capăt practicii de sprijin electoral al companiilor individuale sau industriale. Noi ar trebui să sprijinim doar cele mai eficiente ramuri industriale, care au un rol social și strategic important.
 
 
In al patrulea rănd
 
Noul sistem de gestionare a resurselor naturale.
 
Este necesară utilizarea resurselor în scopul unui avantaj strategic important al Kazahstanului în vederea asigurării atât a creșterii economice, cât si a acordurilor externe politice și economice de proporţii.
•   Deja se impune accelerarea maximă a randamentului de materii prime pe piețele internaționale, care, în cazul unui alt colaps financiar, se vor destabiliza. Importatorii noştri principali pot reduce în mod semnificativ achiziţiile de materii prime, iar prețurile ar putea cădea brusc. Astfel, strategia noastră anticipativă va permite, înainte de destabilizarea piețelor, acumularea rapidă a fondurilor, care vor ajuta ţara să supraviețuiască perioada unei posibile crize globale.
• Revoluția tehnologică modifică şi structura consumului de materii prime. Spre exemplu, punerea în aplicare a tehnologiei de compozite și de noi tipuri de beton depreciaza rezervele de minereu de fier și de cărbune. Acesta reprezintă un nou factor, care confirmă accelerarea ritmuluide producţie şi ofertă pe pieţele mondiale a resurselor naturale, utilizând actuala cerere sporită la nivel mondial pentru beneficiul țării.
• Fiind un jucator major pe piaţa de hidrocarburi, trebuie să punem în aplicare producția de energie alternativă şi tehnologiile, care utilizează energia solară și eoliană. Pentru aceasta dispunem de toate posibilitățile. Până în anul 2050, volumul de energie alternativă și regenerabilă în ţară va reprezenta cel puțin jumătate din consumul total de energie.
 
 
***
 
Dacă națiunea dorește să utilizeze veniturile din resursele naturale în perioada următorilor 35 de ani, trebuie să se pregătească de pe acum. Avem nevoie de elaborarea unei strategii specifice în sensul aprecierii priorităților și a partenerilor, planificării activităţii pentru toți aceşti ani, la fel cum procedează toate marile corporații și concerne.
Iată exemplul unei lecții din propria noastră istorie: pregătirile și negocierea pentru Kashagan le-am început cu aproape 20 de ani în urmă, iar rezultatele incepem să le obținem abia acum.
Principalele direcţii de elaborare a strategiei :
 
• Pentru ca regiunile să manifeste interes faţă de atragerea de investiții, este necesar să se ridice moratoriul privind utilizarea resurselor minerale.
• Trebuie să trecem de la simpla furnizare de materii prime la cooperarea în domeniul de prelucrare a resurselor energetice și la schimbul de cele mai recente tehnologii. Până în anul 2025, va trebui să asigurăm propria piața de carburanţi și lubrifianți conform noilor standarde de mediu.
• Avem nevoie de a atrage investitori, care vor fi în măsură să îndeplinească condiţiile de livrare în țara noastră a celor mai avansate tehnologii de producţie şi de procesare. Noi ar trebui să permitem investitorilor să obțină și să utilizeze materialele noastre prime doar în schimbul realizării  celor mai avansate industrii pe teritoriul  țăriinoastre.
• Kazahstanul va trebui să fie un magnet regional pentru investiții. Țara noastră trebuie să devină cel mai atractiv loc pentru investiții și transferul de tehnologii în Eurasia . Acest lucru este esenţial. Noi trebuie să demonstrăm investitorilor avantajele pe care le deţinem.
• Toate companiile extractive vor trebui să pună în aplicare doar tehnologii inofensive de producție.
 
 
Dragi compatrioții!
 
În interesul viitorului națiunii și a securităţii statului este necesar de a crea o “rezervă” strategică de hidrocarburi. Această rezervă strategică va sta la baza securităţii energetice a ţării. Astfel, vom crea încă un eşalon defensiv împotriva șocurilor economice posibile.
 
 
In al cincilea rănd
 
***
 
 
Planul pentru  următoarea fază de industrializare.
 
Peste doi ani se vor  finaliza primii cinci ani de realizare a programului de industrializare inovaţională forțată.
Guvernul va trebui să elaboreze un plan detaliat pentru următoarea fază de industrializare. Avem nevoie de un scenariu pentru elaborarea unor tendinţe tehnologice avansate.
Ca urmare, ponderea exporturilor non-petroliere în totalul exporturilor este de așteptat să se dubleze până în anul 2025, și să se tripleze până în anul 2040.
Şi ce urmează de făcut?
 
• Până în 2050, Kazahstanul va trebui să-şi renoveze complet activele de producţie, în conformitate cu cele mai recente standarde tehnologice.
Avem nevoie de o activă elaborare de strategii pentru  formarea a noi nișe de piaţă pentru producătorii interni în cele mai competitive ramuri industriale. Acest lucru va permite evitarea efectelor potențial distructive ale deindustrializarii, mai ales cu perspectiva de aderare la OMC. Produsele interne  vor trebui să devină competitive. Începând cu data de 1 ianuarie 2012 a început faza practică de creare a unui Spațiu Economic Unic, cu participarea Kazahstanului, Rusiei și Belarus. Aceasta este o piață uriașă, cu un PIB total de 2 trilioane dolari SUA,care întruneşte 170 milioane de consumatori. În acest proces de integrare din punct de vedere economic Kazahstanul nu va pierde din suveranitatea sa politică.
• Trebuie să dezvoltăm noi industrii, însă sprijinind activ extinderea sectorului non-petrol, orientat spre export.
• Trebuie să direcţionăm programul de stat privind dezvoltarea industrială inovatoare forțată spre importul de instalații industriale și schimbul de tehnologii. În acest scop avem nevoie de un program pentru crearea și dezvoltarea de companii internaționale comune și parteneriate benefice pentru țară.
• Până în anul 2030, Kazahstanul va trebui să-şi extindă nișă pe piața mondială de servicii spaţiale și să  aducă la îndeplinire o serie de proiecte în curs de desfășurare. Mă  refer la complexul de asamblare și testare a navelor spațiale la Astana, la sistemul cosmic de teledetecție, la sistemul național de monitorizare spațială și infrastructuri la sol şi la sistemul de navigație prin satelit de inalta precizie.
• Este necesar a continua şi dezvoltarea celor doua clustere (centre) inovatoare principale –   Universitatea Nazarbaiev şi Parkul de tehnologii inovatoare. Avem nevoie de a accelera trecerea la o economie cu emisii reduse de carbon.
Vin cu propunerea de a crea  în anul 2013  organizația  internațională “Podul verde “ și a pune în aplicare proectul Green4 în cele patru orașe satelit din jurul Almatâ.
Un nou impuls pentru trecerea țării la o cale “verde” de dezvoltare va da viitoarea EXPO -2017 de la Astana. În capitală vor fi prezentate cele mai mari realizări mondiale de știință și tehnică. Mulți dintre kazahi vor avea posibilitatea să vadă cu ochii lor proprii “energia viitorului”, la care aspirăm cu toţii.
***
 
Asrfel, am abordat unele chestiuni de principiu, de care va depinde gradul de pregătire a țării pentru cea de a treia revoluție industrială.
 
 
In al şaselea rănd
 
Modernizarea agriculturii
 
Efectuată în condiţiile de creştere a cererii globale pentru produsele agricole.
 
Pentru a deveni un lider pe piața alimentară mondială și a spori nivelul de producție agricolă, va fi necesar :
• să creştem  suprafeţele  cultivate. De remarcat faptul că această oportunitate nu o au chiar toate țările.
• să sporim recolta prin introducerea de noi tehnologii.
 
• să creăm o bază de furaje pentru animale , de nivel mondial.
 
• să elaborăm branduri naționale competitive, punând accentul pe ecologie. Astfel sarcina complexului agro-industrial este aceea, de a deveni un jucător global în domeniul producției ecologice.
 
 
Dezvoltarea agricultrii și a IMM-urilor în prelucrarea și comercializarea producţiei agricole
 
Aceasta este o provocare-cheie. Şi sarcina noastră constă în:
 
• Modificarea culturilor agricole și revigorarea tradiţiilor noastre de creştere a animalelor, prin aplicarea noilor realizări științifice, tehnologice, manageriale.
• Identificarea tipului de produse, menite pentru producția în masă , în scopul de a câștiga piețele majore de export.
Ca urmare a măsurilor luate, ponderea produselor agricole în PIB-ul țării va trebui să crească până în anul 2050 de 5 ori.
Cer Guvernului ca în 2013 :
 
• să adopte un nou program de dezvoltare a agriculturii până în 2020.
 
• să crească valoarea sprijinului acordat de stat pentru agricultura până în 2020 de 4,5 ori.
 
• să elaboreze un sistem de stimulente legislative și economice pentru crearea de întreprinderi agricole mari și mijlocii, axate pe utilizarea noilor agrotehnologii.
• să introducă rate mai mari de impozitare pentru terenurile  nevalorificate la timp.
 
 
Al şaptelea
 
Politica privind resursele de apă
 
Pentru agricultură, avem nevoie de cantități uriașe de apă. În acest sens, trebuie să aplicam:
• studierea cu atenție a experienței avansate de rezolvare a problemelor de aprovizionare cu apă în alte țări, cum ar fi Australia, și utilizarea ei în mediul nostru.
• introducerea tehnologiilor avansate de producție și utilizare prudentă a rezervelor subterane de apă, de care noi din plin dispunem.
• trecerea complexă, in domeniul sectorului agricol, la tehnologia de economisire a umidităţii.
Se impune necesitatea  schimbării gândirii în  întreaga noastră societate. Trebuie sa stopăm risipa de apa – ca fiind una dintre cele mai prețioase resurse naturale ale noastre.
Până în 2050, Kazahstanul va trebui  o dată și pentru totdeauna sa rezolve problema alimentării cu apă.
 
 
Guvernul are sarcina să elaboreze un program național de alimentare cu apă pe termen lung, prin care, consecutiv, în prima fază, pana în 2020, sa rezolve problema asigurarii populatiei cu apa potabila, în cea de a doua faza, pana în 2040 să rezolve problema ce ţine de irigare.
 
 
2. Sprijinul multilateral al antreprenoriatului forța motrice in economia naționala
 
Antreprenoriatul autohton reprezintă forța motrice a noului curs economic.
 
Ponderea întreprinderilor mici și mijlocii în economie va trebui să crească, până în 2030 , cel puțin dublu.
În primul rând, trebuie  create astfel de condiţii, ca  oamenii să-şi poată încerca forţele în afaceri, să devină participanţi activi la reformele economice în curs de desfășurare din țară, și să nu aștepte până când statul va decide pentru ei toate problemele.
Este importantă şi ridicarea nivelului culturii de afaceri, stimulând inițiativa antreprenorială. Pentru a face acest lucru se cere:
• Încurajarea aspiraţiilor întreprinderilor mici și mijlocii pentru a se uni și a coopera, crearea unui sistem de sprijin și încurajare a acestora.
• Dezvoltarea pieței interne prin încurajarea inițiativelor locale de afaceri, cu o minimă, dar suficient de strictă, reglementare.
• Introducerea unui noi sistem, mai rigid, de responsabilitate pentru funcționarii guvernamentali, care creează bariere artificiale pentru afaceri.
• Îmbunătățirea mecanismelor de sprijin al producătorilor autohtoni și întreprinderea tuturor măsurilor necesare pentru protejarea și promovarea intereselor lor, având în vedere noile realități, inclusiv participarea noastră la SEU şi viitoarea aderare la OMC.
Sarcina zilei este de a crea condițiile și premisele necesare pentru trecerea întreprinderilor mici și a întreprinzătorilor individuali în categoria medie.
Din păcate, denaturările existente în sistemul de impozitare pentru întreprinderile mici și mijlocii împiedică dezvoltarea și creșterea economică. De aceea, Guvernul trebuie ca până la sfârșitul anului 2013 să modifice legislația , care vizează o distincţie clară în vederea conceptelor de : microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii și întreprinderi mari. Cu toate acestea, nu ar trebui să crească povara pe segmente de afaceri mici și mijlocii.
Guvernul are sarcina, ca până la sfârșitul primului semestru din 2013 să anuleze toate autorizațiile și licențele, care nu afectează în mod direct siguranța vieții cetățenilor din Kazahstan, și să le înlocuiască cu avize.
Vor trebui create, pe bază legală, astfel de condiții, în care afacerea să-şi reglementeze singură controlul asupra calității bunurilor și a serviciilor prestate. Avem nevoie de un nou sistem de protecție a consumatorilor, evitând sistemul multietajat al deciziilor judecătorești.
 
 
În al doilea rând, pentru construirea unui dialog solid pe principii de parteneriat publicprivat, va trebui consolidat în continuare domeniul de afaceri, astfel rezolvând problema de acoperire și implicare a tuturor antreprenorilor în realizarea acestei noi strategii.
Analiza experienței internaționale arată că consolidarea antreprenorilor în cadrul palatelorde antreprenori este unul dintre factorii cei mai importanți ai performanței economice, justificând principiul “afacere puternică -. stat puternic”
Guvernul, în colaborare cu “Uniunea” Atameken “, a elaborat un model conceptual de apartenență obligatorie la Palata  Națională de antreprenori.
Acest model va asigura delegarea, de către Palata Naționala de antreprenori creată, competențelor și funcțiilor organelor de stat în domeniul învățământului profesional,al servicilor de sprijin integrat pentru întreprinderile mici şi al activităţii economice externe, în special în zonele rurale şi orăşele mici.
În acest sens, solicit Guvernului să elaboreze un proiect de lege și să-l prezinte în Parlament, în primul trimestru al anului viitor.
 
 
În al treilea rând, statul trebuie să își modifice rolul său. Avem nevoie de un al doilea val de privatizare pe scară largă.
Acesta este un pas dificil, deoarece presupune redistribuirea responsabilităților între stat și piață. Dar noi trebuie să facem acest pas, pentru a menţine o creștere economică ridicată.
 
 
Businessul privat întotdeauna și oriunde funcţionează mai eficient decât statul. Prin urmare, trebuie să transferăm către sectorul privat întreprinderi și servicii de natură nonstrategică. Acesta este un pas fundamental important pentru consolidarea afacerilor interne.
Primul pas în această direcție a fost lansarea cu succes a programului
 
“POP Naţională (prima ofertă publică) ». Acest lucru presupune, în primul rând, distribuția avuţiei naţionale poporului. Compania
“KazTransOil” a anunțat plasarea a 28 de miliarde tenge, iar cererile depăşesc deja oferta de aproape două ori.
 
 
3.   Noile principii ale politicii sociale însemnează securitate socială și responsabilitate personală
Scopul nostru principal constă în securitatea socială și bunăstarea cetățenilor noștri. Aceasta este cea mai bună garanție a stabilității în societate.
Societatea noastră are nevoie tot mai mult şi mai mult de o politică socială actualizată și mai eficientă, care să răspundă provocărilor timpului.
După cum arată experiența internațională, un model ideal și universal de politică socială nu există Așa cum nu există nici o societate, în care toți cetățenii să fie mulțumiți de sistemul social existent.
Rezolvarea problemelor de securitate socială și bunăstare a cetățenilor este o sarcină dificilă și foarte importantă, care priveşte pe fiecare cetățean kazah, care necesită atenţie sporită.
Aş vrea să vă prezint viziunea mea asupra principiilor, pe care trebuie să le urmăm, și în raport cu care putem aborda şi problemele de echitate și bunăstare socială.
 
 
Noi principii ale politicii sociale
 
În primul rând, statul, mai ales în contextul crizei globale, va trebui să garanteze cetățenilor standardul  social  minim.
 
 
Principala sarcină este prevenirea creșterii nivelului de sărăcie.
 
Sărăcia nu ar trebui să fie o perspectivă socială pentru nici un cetățean kazah.
 
Este necesar să stabilim, pentru cetățenii noștri, standardele sociale minime și măsurile de siguranță, care ar trebui să fie în funcţie de nivelul de creștere a economiei și a bugetului.
Realizarea acestui obiectiv include:
 
• În primul rând, extinderea listei de necesităţi ale individului și includerea în ea de articole referitoare la educație și sănătate (inclusiv pentru șomeri și pentru persoanele cu handicap în scopul unei mai bune socializari a lor), la o dietă sanatoasă si la un stil de viaţă sănătos, cât şi la satisfacerea cerinţelor intelectuale și de informare.
• Calcularea costului nevoilor individului, în prețuri reale (ceea ce implică necesitatea îmbunătăţirii statisticii din țară.)
• Creșterea treptată a standardelor calitative de viață, legate de creșterea economică. Respectarea  acestor  standarde  vor  determina  volumul  de  finanțare  bugetară  a  tu-
turor sferelor sociale. Acest lucru va spori transparența procesului bugetar și va accentua direcționarea fondurilor. Cer Guvernului  elaborarea unei legi corespunzătoare.
 
 
În al doilea rând, statul va trebui să ofere sprijin social numai acelor grupuri de populaţie, care au stringentă nevoie.
Ce ar trebui de făcut?
 
• Statul va fi responsabil pentru sprijinul direcționat al păturilor vulnerabile ale societății pensionari, persoane cu handicap, , persoane inapte de muncă, copii bolnavi etc.
• Avem nevoie să îmbunătățim permanent sistemul social și cel de pensii, să acordăm protecţie deplină mamei şi copilului.
• Trebuie să avem un program clar de pregătire și perfecționare a șomerilor, caresărăspundă nevoilor pieței forței de muncă. Statul va trebui să ofere sprijin social pentru șomeri, cu condiția că persoana, căzută în această categorie, să însuşească o nouă profesie sau săse recalifice.
• Este important a crea condiții, în care angajatorii vor implica activ în câmpul muncii grupurile sociale vulnerabile, asigurând remunerarea lor. În primul rând, este vorba de persoanele cu dizabilități. Astfel se procedează în ţările dezvoltate ale lumii . Noi trebuie să creăm condiții depline pentru activitatea lor de muncă. De ajutor public trebuie să eneficieze numai cei, care întradevăr nu pot lucra. Companiile și corporațiile, care angajeaza persoane cu handicap și le oferă condiții de muncă, ar trebui să fie încurajate.
 
 
În al treilea rând, trebuie să ne concentrăm atenţia asupra rezolvării problemelor, legate de dezechilibrul social în dezvoltarea regională.
În prezent, ca urmare a dezvoltării economice slabe, într-un şir de regiuni nu este garantată ocuparea forței de muncă. Are loc polarizarea nivelului de  venituri ale populaţiei.
(1) Mai înainte de toate, este necesar a consolida coordonarea activității organelor de stat în domeniul dezvoltării regionale.
Sarcina constând în sincronizarea executării tuturor programelor de stat și industriale pentru a aborda prioritățile de dezvoltare regională.
Guvernul are sarcina de a identifica și a evalua lista de proiecte necesare și de perspectivă în regiuni în prima jumătate a anului 2013.
 
 
(2) În cursul anului trecut am lansat programul de dezvoltare a mono orașelor (monocites). Au fost direcţionate resurse considerabile pentru crearea de noi locuri de muncă, pentru rezolvarea problemelor sociale ale populației şi îmbunătățirea activităţii întreprinderilor.
Vom îmbunătăți calitatea administrației locale. Acest lucru este sub controlul meu personal.
În același timp, avem nevoie de noi mecanisme eficiente pentru egalizarea condițiilor socio-economice din regiuni.
Cer Guvernului, ca împreună cu conducerea regională, să adopte, în 2013, un program de dezvoltare a orașelor mici. Acesta trebuie să fie prevăzut pe termen lung, şisă contribuie la crearea unui şir de proiecte industriale. Misiunea orașelor mici este de a promova construirea unui sistem de specializare sectorială a regiunilor, de a deveni orașe –satelit, industriale și de producție, ale aglomerărilor mari și, în cele din urmă, de a îmbunătăți nivelul de trai al  populației locale,  oferind totodată şi locuri de muncă pentru tinerii de la sate.
 
 
(3)   Este necesar să se ia măsuri pentru abordarea complexă a chestiunilor legate de migrație,care afectează piața forței de muncă din țară.
Trebuie sporit controlul asupra fluxului de migrație din țările vecine.
 
În perspectivă, vom crea condiții favorabile pentru cadrele interne calificate, în scopul de a preveni deversarea lor excesivă pe piețele forței de muncă străine.
Guvernul , în 2013, are sarcina să elaboreze și să adopte un Plan complex pentru abordarea problemelor de migrație.
 
 
(4)   O atenție specială trebuie acordată zonelor de frontieră. Potențialul acestora nu este încă pe deplin dezvăluit. E necesar să le facem mai atractive pentru viață. Guvernul, împreună cu primarii, în 2013, vor elabora un şir de măsuri suplimentare pentru dezvoltarea zonelor de frontieră.
 
 
În al patrulea rând, trebuie să modernizăm politica de asigurare a folosirii forţei de muncă și cea salarială.
(1) Principala amenințare a instabilității globale este creșterea șomajului. Ocuparea reală a forţei de muncă o vor asigura toate programele de stat şi industriale, implementate în țară, nu doar o parte dintre ele. Prin urmare, solicit Guvernului și primarilor, ca în 2013 să efectueze :
• Integrarea tuturor programelor, anterior adoptate, pentru dezvoltarea antreprenoriatului şi sprijinul afacerilor.
•   Dezvoltarea mecanismelor de alocare a resurselor bugetare către regiunile, în care există un procent ridicat de şomaj și de oamenii cu venituri reduse.
Responsabilitatea pentru punerea în aplicare a prezentului Program actualizat o atribui personal Prim-ministrului și guvernatorilor .
 
 
(2) Cu șase luni în urmă, după publicarea articolului meu “Modernizare socială: Douăzeci de pași spre Societatea de Muncă Generală”, a început elaborarea Legii despre sindicate și reglementarea muncii. Scopul nostru fiind crearea unui nou model de relații de muncă, care să îmbine sprijinul pentru antreprenoriat cu protejarea  interesului lucrătorilor.
Este necesară accelerarea adoptării acestei legi. Intrând în vigoare,ea va contribui la protejarea intereselor tuturor lucrătorilor.
 
 
(3)Guvernul va trebui să ia măsuri pentru o nouă abordare în ceea ce privește plata muncii şi reducerea disproporţiilor salariale existente.
 
 
***
 
Una dintre cele mai importante părţi componente ale politicii sociale, în noua fază, este protecția mami și a copilului.
Protecția mamei. Apel către femei
 
Pentru stat, și pentru mine personal, maternitatea este o preocupare a noastră cu totul aparte. Dragi femei!
Voi sunteţi sprijinul familiei, deci  şi sprijinul statului.
 
Cum va fi țara în viitor, depinde de faptul cum educăm copiii.
 
Mai întâi de toate, trebuie să acordăm o atenție deosebită educației fiicelor noastre. Ele sunt viitoarele soții, viitoarele mame şi viitoarele gospodine.
Kazahstanul este un stat laic. Asigurănd cetăţenilor libertatea de conștiință, statul, totodată, va opune rezistenţă tentativelor de a impune societății orice alte norme sociale, contrare legilor și tradițiilor noastre.
Noi trebuie să creăm condițiile necesare pentru ca fetele din Kazahstan să poată primi o educație de calitate, un loc de muncă bun și să fie libere.
Ele trebuie să fie capabile de a utiliza un card bancar, de a conduce o masina, de a face o carieră, de a fi moderne, dar nu a se infofoli în îmbrăcăminte, străină de portul nostru tradiţional.
Căci se spune în popor : “Calea fetei, calea fiicei e ca firul de mătase – vezi, să nu-l rupi cumva”. Femeia a fost mereu un membru cu drepturi depline al societății noastre, iar mama este cea mai venerată persoană.
 
 
Noi trebuie să revenim la respectul necondiționat pentru  femeie mamă, sotie, fiică.
 
Să protejăm maternitatea. Sunt îngrijorat de situația de creștere a violenței domestice împotriva femeilor și a copiilor în familie.
Lipsa de respect pentru femeie nu trebuie tolerată . Și vreau să subliniez, că violența va fi extrem de dur suprimată.
Statul trebuie să pună capăt cazurilor flagrante de sclavie sexuală, sau de tratament al femeii ca o marfă.
În țara noastră există o mulțime de familii monoparentale. Statul va trebui să sprijine mamele singure. Avem nevoie de a oferi femeilor forme flexibile de activitate, de a crea condiții de muncă la domiciliu. Legea, statul și eu personal suntem de partea femeilor noastre.
Vom continua să creăm toate condițiile necesare pentru ca rolul femeilor noastre în societate să sporească. Femeia kazahă modernă ar trebui să aspire către o carieră.
Va trebui să implicăm în mod activ femeile în guvernare și în administrația publică, în special la nivel local, în regiuni. Să creăm condiții favorabile pentru deschiderea și administrarea unei afaceri de către femei.
 
 
Protecția copilului
 
În timp de pace, avem mii de orfani casele de copii si orfelinatele sunt supraaglomerate. Din păcate, aceasta este o tendință globală și o provocare a globalizării. Dar noi trebuie să contracarăm această tendință. Statul și societatea trebuie să încurajeze adoptarea de orfani și construirea caselor de tip familial.
Crește numărul de cazuri de atitudine extrem de iresponsabilă a bărbaților față de femei și copii. Acest lucru nu este specific tradițiilor și culturii noastre.
Copiii reprezintă cea mai vulnerabilă și cea mai expusă parte a societății noastre. Şi ei nu trebuie să fie lipsiţi de drepturi.
Ca lider al națiunii, voi cere apărarea  drepturilor  fiecărui copil în parte.
 
Orice copil , născut  pe acest pământ,  este  kazah. Și statul  trebuie să aibă grijă de el.
 
 
Eu sunt împotriva divorțului. Va trebui să educăm tineretul în spiritul valorilor familiale. Să le explicăm caracterul nefast al divorțului, din cauza căruia în primul rând suferă copiii.
„Dacă tatăl nu poate paşte oile, fiul nu poate paşte mieii” .Educația copiilor este sarcina ambilor părinți, nu doar a mamei.
Dar dacă totuşi acest lucru s-a întâmplat, tatăl trebuie să plătească întreținerea copilului. Statul va trebui să sprijine mamele singure și să înăsprească sancțiunile pentru neplata pensiei alimentare.
Educația copiilor este o investiție imensă pentru viitor. Trebuie să abordăm această problemă anume în acest fel, oferind  copiilor noștri cea mai bună educație.
Am depus un efort considerabil pentru a da tinerei generații oportunitatea de obține o mai bună educație, şi anume : programul “Balapan” , Şcolile intelectuale, Universitatea Nazarbayev, programul “Bolashak”.
După cum bine știți, la studii sunt primiţi doar copiii bine pregătiţi și talentați. Iar pregătirea  copilului  este datoria părinților.
Sloganul “Tot ce e mai bun a oferi copiilor !” ar trebui să fie un principiu pentru toți părinții. Cer Guvernului:
• Revizuirea radicală a legislației în domeniul bunăstării mamei și a copilului, precum și în domeniul căsătoriei și a familiei.
• Înăsprirea sancţiunilor pentru crime împotriva mamei și a copilului, precum și pentru încălcarea legii în acest domeniu.
• Reforma sistemului de încurajare a natalităţii și sprijinire a famililor numeroase; dezvoltarea unui şir de măsuri, care includ stimulente materiale şi non-materiale , cum ar fi reduceri de impozite, servicii de sănătate și sociale, furnizarea de noi oportunități pe piața muncii şi altele . Astfel, trebuie să punem capăt practicii de a trăi pe contul cuiva şi să ajutăm femeilor , care au o poziţie activă în viaţă.
• Suprimarea discriminării bazate pe sex, promovarea egalitatăţii între femei şi bărbaţi și a egalitatăţii de șanse pentru femei și bărbați. În acest sens, mă adresez, în primul rând, către angajatori.
 
 
Starea de sănătate a națiunii este fundamentul succesului nostru viitor
 
În cadrul modernizării pe termen lung a sistemului național de îngrijire a sănătății, este necesar să introducem, pe întreg teritoriul ţării, standarde comune de servicii medicale de calitate, şi să îmbunătățim baza materială şi tehnică a instituțiilor medicale.
 
 
Prioritățile-cheie :
 
• Asigurarea serviciilor de îngrijire a sănătății accesibile și de calitate.
 
• Asigurarea  diagnosticului si tratamentului  unui  spectru mai larg de  boli.
 
• Medicina preventivă ar trebui să fie un instrument important în prevenirea bolilor. Efectuarea unei activităţi mai ample a susţinerii informaţionale a populației țării.
• Implementarea serviciilor : “medicina inteligentă” de prevenire și tratament de la distanță, “e-sănătate”. Aceste tipuri noi de servicii medicale sunt în special solicitate într-o țară mare, ca a noastră.
• Introducerea de noi abordări pentru a asigura sănătatea copiilor noștri. Este necesar să asigurăm tuturor copiilor cu vârsta de până la 16 întreg spectrul de servicii medicale.
Este necesar de a legifera acest lucru în standardele minime de viață. Acest pas va fi o contribuție importantă la sănătatea națiunii.
• Îmbunătăţirea radicală a sistemului de educație medicală. Sistemul de școli medicale va trebui să fie susținut de o rețea de instituții specializate de învățământ de nivel secundar. Practica de zi cu zi va trebui să fie integrată în procesul de studii.
• Acordarea de prioritate activităţii de cercetare ştiinţifică a universităţiilor medicale. Universitățile reprezintă veriga de concentrare a cunoștințelorteoretice cu realizările tehnologice. Spre exemplu, spitalele universitare din SUA, ele fiind şi cele mai mari centre medicale. Avem nevoie de a dezvolta parteneriate public-private în acest domeniu.
• Crearea condițiilor pentru creșterea domeniului de medicina privată. În lumea dezvoltată, o mare parte din serviciile medicale sunt oferite de sectorul privat. Noi trebuie să creăm condiții necesare  pentru o tranziție rapidă la spitale si clinici private.
• Instituirea, la nivel legislativ, unei acreditări internaționale a școlilor și instituțiilor medicale.
 
 
Există suficiente plângeri cu privire la calitatea serviciilor de sănătate în zonele rurale, unde se află  43% din populația totală a ţării.
Educația fizică și sportul trebuie sa fi o preocupare aparte a statului. Un stilul de viață sănătos este cheia sănătăţii națiunii. Cu toate acestea, în ţară se simte o lipsă de facilități sportive, de inventar sportiv și de echipamente, disponibile pentru toți. În acest sens, Guvernul și autoritățile locale trebuie să ia măsuri pentru promovrea sportului, creând facilități sportive şi de agrement conform proiectelor standard, începând chiar din  anul viitor.
 
 
4. Cunoștințe și abilități – iată reperele cheie ale sistemului modern de educație, formare și reconversie profesională
Pentru a deveni un stat dezvoltat și competitiv, e necesar, înainte de toate, să fim o națiune bine instruită.
În lumea modernă, nu e suficientă doar o simplă alfabetizare. Cetățenii noștri au nevoioe de aptitudini şicunoştinţe necesare necesare pentru a putea folosi tehnologii avansate în cele mai moderne domenii de producţie
Este, de asemenea, necesar să se acorde o atenție deosebită nivelului de pregătire practică a tinerei generații. Este important ca copiii noștri să se adapteze la viaţa contemporană.
 
 
Priorități pentru educație
 
(1) Kazahstanul va trebui să adopte noile metode de educație preşcolară.
 
Cunoaşteţi faptul că eu am inițiat programul “Balapan”, sarcina principală a căruia constă în egalizarea oportunităţilor de pornire pentru copiii noștri.
Din momentul realizării sale, a fost pus în aplicare în 3956 de grădinițe noi și mini-centre. Având în vedere rata natalității ridicată, creșterea continuă a  populației, am decis extinderea programului “Balapan” până în anul 2020. Guvernul și administraţia locală au sarcina de a realiza o acoperire de 100% din copii cu învățământul preșcolar.
 
(2)   Ţinând cont de noul curs Kazahstan-2050, Guvernul , începând cu anul 2013, are sarcina de a asigura elaborarea unui sistem de educație de inginerie și specialități tehnice avansate, cu acordarea de certificate de standard internațional.
 
Învățământului profesional și superior va trebui să fie orientat, în primul rând, la satisfacerea nevoilor actuale și viitoare ale economiei naționale pentru specialiști. Astfel, în mare parte se va rezolva problema ocupării forței de muncă.
Instituțiile de învățământ superior nu trebuie să se limiteze doar la funcțiile de învățământ. Ele au sarcina să creeze și să dezvolte unități de cercetare științifică.
Instituțiile de învățământ superior,cărora le-am asigurat autonomia academică, nu trebuie să se limiteze doar la îmbunătățirea programelor sale educaționale, ci să-şi dezvolte activitatea în domeniul cercetărilor ştiinţifice.
 
 
(3)Responsabilitatea socială a întreprinderilor private, organizațiilor non-guvernamentale și de caritate, persoanelor private ar trebui în mod special să se manifeste în domeniul educației. Acest lucru se referă, în primul rând, la ajutorul acordat tinerilor, care sunt în imposibilitatea de a-şi plăti taxele  pentru obținerea unei educații decente.
Astfel, se va efectua :
 
• Stabilirea unei rețele de parteneriate public-private pentru dezvoltarea învățământului superior și secundar.
• Dezvoltarea unui sistem multi-nivel al subvențiilor pentru formare.
• Crearea unui sistem national de instituții specializate de învățământ de cercetare și educație aplicată, ținând cont de specializarea regională.
• Asigurarea legislativă a practicii de formare obligatorie în întreprinderi, începând cu al doilea an de studii la universitate.
 
 
(4) Va trebui să modernizăm metoda de predare şi să dezvoltăm în mod activ un sistem on-line de învățământ, creând centre şcolare regionale.
• Va trebui să punem în aplicare cu fermitate metode inovatoare, noi soluții și instrumente în sistemul nostru educațional, inclusiv în învățământul la distanță și în cel de formare on-line, accesibile tuturor.
• Va trebui să scăpăm de disciplinele stiintifice si educationale depășite sau inutile, consolidând în același timp pe cele utile şi de perspectivă.
• Va trebui să schimbăm direcția și accentul planurilor de învățământ secundar și superior, incluzând în ele programul  pentru abilități practice.
• Crearea programelor de formare, a cursurilor și instituțiilor de învățământ, orientate spre afaceri.
 
 
Noua politică de dezvoltare a cercetări inovatoare
 
După cum arată practica universală, încercarea de a reproduce întregul ciclu inovaţional de producție într-o anumită țară ar înseamna să reinventezi roata. Acest lucru este , în primul rând,  foarte costisitor și nu întotdeauna eficient.
Succesul necesită o bază științifică aparte, axată pe experiența mai multor generații de oameni de știință, pe mai mulți terabaiţi de informații specifice, pe școli ştiinţifice formate.
A fi pe creasta unui nou val de inovație tehnologică sau a crea inovaţii absolute, nu o pot prea multe ţări. Lucriu de care trebuie să fim conștienți.
De aceea, noi trebuie să construim o strategie cât se poate de realistă, maxim de pragmatică.
Noi nu trebuie să ne concentrăm atenţia pe cercetari și dezvoltări costisitoare.
 
Noi avem nevoie de un transfer de tehnologii, necesare pentru țară, și de un program de formare a specialiştilor pentru utilizarea acestora. EXPO-2017 va da un impuls acestui proces, ne va ajuta să alegem cele mai recente tehnologii pentru dezvoltarea energetică a viitorului.
Suntem o națiune tânără și vom reuși.
 
În plus,  am putea participa  activ  la proiectele  de cercetare internaționale de  mare anvergură. Acest lucru ne va oferi posibilitatea de a integra eforturile depuse de oamenii noștri de știință în comunitatea străină de cercetare pentru zonele strategice de inovație. Scopul nostru este de a deveni o parte componentă a revoluției tehnologice la nivel mondial.
• Deja în 2013, va trebui să întreprindem măsuri necesare pentru cooperarea deplină a științei și business-ului. Guvernul are sarcina de a identifica sectoarele industriale interramurale, în care este posibil transferul de tehnologii , depunând o cerere pentru acestea din partea marilor companii naționale.
• Este importantă elaborarea unei hărţi rutiere distincte pentru formarea clusterelor naționale de perspectivă.
• De asemenea, este necesară accelerarea definirii cadrului juridic pentru parteneriate public-private. Scopul ei fiind punerea în aplicare a celor mai avansate instrumente și mecanisme pentru un astfel de parteneriat.
• Se va efectua revizuirea legislației privind drepturile de autor și brevetele. Guvernul trebuie ca până la sfârșitul anului 2014 să revizuiască toate brevetele emise anterior și drepturile de autor înregistrate pentru o posibilă comercializare a acestora.
 
 
Dragi compatrioții !
 
 
Apel către tineret
 
Noul curs politic și economic, anuntat astazi, își propune să vă ofere o excelentă educație, și, prin urmare, un viitor mai demn.
Îmi pun speranţa în tine , nouă generație de kazahi. Tu trebuie să fii motorul Noului curs !
În calitate de Președinte, am încercat mereu să vă creez toate condițiile necesare pentru educaţie și creștere profesională. A fost înfiinţată o Universitatea de clasă mondială, create  școli intelectuale, elaborat  programul “Bolashak”.
În prezent, se dezvoltă un nou concept al politicii de stat pentru tineret. Vouă, tinerilor, vă vor fi create toate condițiile.
Statul face tot posibilul pentru a vă deschide noi oportunități, la care părinții voştri nici nu visau.
Luaţi aminte : succesul vostru personal este succesul părinților voştri, al tuturor celor dragi, al familiei voastre, al compatrioților voştri, al patriei.
 
 
5. Consolidarea stalităţii și dezvoltarea democrației în Kazahstan
 
Scopul nostru este de a crea un nou tip de guvernare. Acesta trebuie să răspundă noilor provocări ale serviciului public și consolidării statalităţii.
 
Unu. Avem nevoie de a îmbunătăți în continuare sistemul de planificare și prognoză de stat. Obiectivul constă în sporirea responsabilitatăţii organelor guvernamentale faţă de elab-
orarea de planuri și programe. În acest sens, Guvernul este responsabil de :
 
• Efectuarea unei “resetări” ale Documentelor strategice, în baza cărora munceşte și trăieşte țara, ţinând cont de viziunea mea asupra Strategiei de Dezvoltare a Kazahstanului până în 2050.
• Elaborarea unui concept pentru punerea în aplicare a auditului de stat a țării, prezentând, anul viitor, un proiect de lege corespunzător în Parlament. Avem nevoie de a crea un sistem global de audit public pe baza celor mai bune practici internaționale.
Pentru a pune în aplicare strategiile noastre economice, statul trebuie să anticipeze situațiile de criză pentru a le contracara. Pentru aceasta avem nevoie de a crea un sistem de reacţie anticriză.
Ar trebui să avem pachete standard de acțiune pentru situații de criză posibile. Acest lucru este important mai ales pentru regiuni. În elaborarea acestui sistem, trebuie să se ia în considerare toate provocările despre care am vorbit deja.
 
 
Doi. Avem nevoie să înfăptuim cu pricepere descentralizarea conducerii.
 
Fondul ideii de descentralizare este transferul drepturilor și resurselor necesare de luare a deciziilor de la organele centrale de conducere la cele regionale.
În 2013, trebuie să luăm măsuri concrete privind delimitarea responsabilităților și competențelor între centru și regiuni, să consolidăm autoritățile locale.
Competențele autorităților locale vor fi sprijinite de resurse financiare și umane.
 
Societatea și cetățenii vor trebui să fie direct implicaţi în procesul de luare a hotărârilor de stat și punerea lor în aplicare. Prin intermediul organelor de autoadministrare locală e necesar a oferi publicului posibilitatea reală de abordare independentă și responsabilă a problemele de importanță locală.
Am aprobat Conceptul de dezvoltare a autoadministraţiei locale. Acesta va contribui la îmbunătățirea calităţii guvernării la nivel de aul, sat și extinderea participarii cetățenilor în soluţionarea problemelor locale.
 
Administraţia rurală se va investi cu competențe suplimentare și influențe asupra situației de la sate.
Cu toate acestea, avem nevoie de a consolida controlul public, a spori influenţa cetățenilor asupra situaţie pe teren. Aşa că am decis, ca alegerea akimilor (primarilor) în aule să se facă prin maslikhate. Alegerile vor începe în anul 2013.
În total va fi ales un număr de 2533 de primari, inclusiv primarii circumscripţiilor rurale, orăşelelor și 50 de primari raionali.
Acest număr constituie  91,7% din numărul total de primari de toate nivelurile!
 
Astfel, vom acoperi cu electivitate toţi primarii, care lucrează în mod direct cu cetățenii și rezolvă problemele la nivel local .
Este momentul ca cetățenii să se implice mai activ în rezolvarea problemelor curente şi controlulasupra  activității autorităților locale.
Guvernul, împreună cu Administrația mea, au sarcina de a accelera elaborarea legislației necesare, iar Parlamentul de a asigura adoptarea lor în ordine prioritară.
Trebuie să păţim pe o cale civilizată, împreună cu toată lumea, să ţinem direcţia de democratizare a societății în continuare.
Avem nevoie de a continua politica noastră de intensificare a împuternicirilor Parlamentului.
 
Cu toate acestea, descentralizarea nu trebuie văzută doar ca un proces de creare de noi organisme la nivel local, unde pot fi transferate anumite competențe.
Descentralizarea este, înainte de toate, modificarea calitativă a sistemului de guvernare, schimbarea sistemului de soluţionare a problemelor  la nivel local.
În același timp, descentralizarea nu trebuie să ducă la diminuarea verticalităţii puterii, sau la reducerea nivelului de disciplina executorie  și de ordine. Acest lucru nu poate fi permis, ci trebuie ţinut sub control special.
 
 
Trei. Este necesară crearea unui aparat de stat profesional, pentru care, conform principiilor proclamate azi, problema de a servi poporul și  statului să fie primordială.
Avem nevoie de a îmbunătăți calitatea de personal din serviciul public, folosind metode noi de selecție și de formare.
 
Deciziile de management la nivel de stat trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:
 
• Evidenţa rezultatelor nu doar pe termen scurt, ci şi pe termen lung.
 
• Garantarea  regulilor de concurență loială și libertate antreprenorială.
 
• Exceptarea interpretării duble a obligaţiilor de serviciu ale funcționarilor publici, reglementarea legislativă clară a activității lor. Ţinând cont de noile cerințe, am început şi cea de a doua etapă a reformei administrative. Iniţial va fi reformat serviciul public. Am semnat deja Legea despre  un nou sistem de serviciu public. Acesta oferă consolidarea măsurilor anti-corupție, transparența de selecție a funcționarilor publici, introducerea principiului meritocrației, adică a promovării celor mai bune cadre administrative.
 
Vom crea o Comisie Națională pentru politica de resurse umane. Va fi formată o noua clasa de manageri profesioniști, numit corpul “A”, responsabil pentru punerea în aplicare a politicilor publice specifice. Din corpul “A” vor face parte, în primul rând, secretarii executivi și șefii aparatului regional, președinții comitetelor, primarii orașelor şi centrelor raionale. Insărcinez Administrația mea să elaboreze un proiect de Decret privind cerințele de calificare pentru candidații în corpul “A”.
De acum înainte, funcționarul public va trebui să urce pe scara de carieră pas cu pas, trecând de la o etapă ierarhică la alta, perfecţionându-şi competențele și abilitățile .Cu excepţia persoanele, care-şi depăşesc obiectivele, îşi dovedesc eficacitatea și oferă rezultate excelente.
Cer Agenției pentru servicii publice, ca până la sfârșitul anului 2013, să asigure elaborarea unui astfel de mecanism fundamental pentru funcționarii publici de carieră.
Un accent deosebit trebuie pus pe îmbunătățirea calității serviciilor publice. Sarcina este de a trece de la o abordare autoritară unilaterală din partea autorităților publice în relația cu publicul la servicii operative și eficiente ale acestora pentru cetățeni.
De curând a fost prezentat Parlamentului un proiect de lege “Cu privire la serviciile publice”, care va fi adoptat până la sfârșitul primului trimestru al anului 2013.
Noi trebuie să scutim autoritățile de stat de îndeplinirea funcțiilor necorespunzătoare, să sporim calitativ independența instituțiilor guvernamentale. Punerea  în aplicare a prezentei legi Guvernul trebuie să o coordoneze cu introducerea în 2014 a unui nou mecanism pentru formarea bugetelor locale.
 
 
Patru. Aparatul de stat trebuie să elaboreze un nou sistem de interacțiune cu comunitatea de afaceri.
Noi nu trebuie să intervenim în business şi “să-i ducem pe toți de mâna” Trebuie doar săi oferim încrederea în ziua de maine. Antreprenorii trebuie să știe că statul nu-i va înșela,ci îi va proteja, iar ei au datoria de a munci cinstit.
Cred, că pentru a face acest lucru este necesară, în primul rând, asigurarea de facto a stabilitatăţii drepturilor de proprietate. În al doilea rând, asigurarea protecției obligațiilor contractuale.
Statul are obligația de a oferi cetățenilor șanse maxime pentru realizarea activității lor de afaceri. Ceea ce înseamnă grija în vederea elaborarării infrastructurii pentru afaceri interne.
(1) În acest scop, deja în 2013 va trebui să înceapă noua etapă a modernizării sistemului juridic.
Legislația va trebui nu doar să protejeze interesele naționale, ci şi să le sincronizeze cu un mediu juridic internațional dinamic. Cer Guvernului să ia măsuri sistematice pentru îmbunătățirea competitivităţii sistemului nostru juridic, în toate ramurile sale cheie, atât de drept public cât și privat.
(2)Cer Guvernului, ca împreună cu Administrația mea, în anul 2013 să înfâptuiască :
 
• Reforma Codului Penal și a Codului de Procedură Penală. Accentul ar trebui pus pe umanizarea, inclusiv decriminalizarea infracțiunilor economice;
•Pregătirea și prezentarea în Parlamentul a unui proiect de 4 noi coduri: Codul de procedură penală, Codul penal, Codul Penal Executiv și Codul cu privire la contravențiile administrative. Adoptarea acestor acte legislative importante va contribui la modernizează conceptuală a sistemului de justiție penală, aducând legislaţia noastră la un nivel adecvat, care să răspundă provocărilor contemporane.
 
Cinci. Statul va trebui să urmeze principiul de netoleranță pentru tulburări.
 
O societate avansată începe cu disciplina și ordinea în toate : de la scară confortabilă, curte îngrijită, până la străzi curate și ... oameni zâmbitori.
Nu trebuie să tolerăm nici cea mai neânsemnată infracțiune, intimidare, lipsa de cultură, deoarece tulbură pacea şi influenţează calitatea vieții.
Sentimentul de tulburare și permisivitate deschide calea  pentru infracțiuni mai grave.
 
Atmosfera de intoleranță a contravențiilor este un pas important în consolidarea securitatăţii publice şi  lupta împotriva criminalității.
Avem nevoie să depășim nihilismul juridic și să atragem societatea la protecția ordinii publice. Avem nevoie de a lega comportamentul distructiv social cu posibilitatea de a obține un loc de muncă. Trebuie să se introducă sancțiuni pentru comportamentul perturbator în locuri publice, care să se reflecte în fișierele de personal și să fie luate în considerare la ocuparea unui loc de muncă sau avansarea în post.
 
Toate acestea vor trebui să devină o normă a vieţii sociale.
 
 
Şase. Statul și societatea trebuie să stea uniți împotriva corupției.
 
Corupția   nu este   doar   o infracțiune. Ea subminează încrederea în eficiența statului și reprezintă o amenințare directă la adresa securității naționale.
Avem nevoie să intensificăm lupta împotriva corupției, inclusiv prin îmbunătățirea legislației anti-corupție, în scopul de a atinge obiectivul nostru final de eradicare a corupției ca şi fenomen.
Şapte. Avem nevoie să continuăm reforma autorităţilor legale și a serviciilor speciale.
 
Fără acest lucru, nu vom putea rezolva problema  intoleranței pentru tulbutări și  cea de eradicare a corupției.
(1)În ultimii trei ani s-a efectuat o serie de reforme ale autorităţilor legale și serviciilor speciale. Acesta este un pas important pentru consolidarea statalității. S-a realizat îmbunătățirea şi cadrul juridic al activității acestora şi s-au definit în mod clar funcțiile lor. A fost exclusă dublarea activităţii şi umanizată politica penală.
S-a  efectuat evaluarea tuturor angajaţilor  structurilor de putere. Dintrun număr total de 100.1 de persoane evaluate, au fost respinse 12.500.
 
(2) Acest lucru se va face şi în continuare.
 
Cer ca Administrația mea, Consiliul de Securitate împreună cu Guvernul :
 
• să elaboreze un plan de acțiune pentru majorarea de salarii și pensii ale funcționarilor autorităţii legale. Începând cu anul 2013, trebuie să sporească volumul sporului pentru grade speciale până la nivelul salariilor pentru gradele militare.
• să elaboreze un concept de politică de resurse umane ale autorităţilor legale;
 
• să creeze, pe baza Comisiei superioare de atestare, o structuriă permanentă pentru politica de resurse umane ale autorităţilor legale;
• să creeze o Rezervă Prezidențială de şefi ai administraţiei legale și ai organelor speciale.
 
(3) Cer ca Administrația mea, Consiliul de Securitate împreună cu Guvernul să formeze un grup de lucru interdepartamental şi până la sfârșitul trimestrului al doilea 2013 să elaboreze proectul unui Program de modernizare a sistemului de  drept.
(4) problema cea mai importantă a politicii de drept este ca cetățenii să pună în aplicare dreptul la protecție judiciară, care este garantat de Constituție.
Pentru aceasta, trebuie simplificat procesul de administrare a justiției, şi scutit de proceduri birocratice inutile. Cu introducerea activă de noi tehnologii informaționale, acest lucru poate fi făcut mai ușor.
În același timp, în scopul degrevării instanţelor, va trebui să continue dezvoltarea instituțiilor de soluționare extrajudiciară a litigiilor. Este necesar să se prevadă un astfel de mecanism, prin care soluționarea litigiilor, privind aspecte minore, se va efectua în afara instanței.
Autoritatea judiciară este subminată din cauza hotărârilor judecătorești restante. Astfel, trebuie luate măsuri radicale pentru a remedia această situație.
(5)Este necesară realizarea unei reforme ample a Serviciului de grăniceri. Sarcina este de a-i îmbunătăți radical eficiența și a moderniza baza ei material-tehnică.
Înacest scop, cer Consiliul de Securitate, împreună cu Administrația mea și Guvernul, să elaboreze un Plan special pentru dezvoltarea Serviciului de grăniceri şi dotarea frontierei de stat pe termen mediu.
 
6. O politică externă consecventă și previzibilă înseamnă promovarea intereselor naționale și consolidarea securității regionale și globale
Pe parcursul anilor de independență, Kazahstanul s-a impus ca un participant egal în procesele internaționale, reușind să creeze un mediu extern favorabil.
Prioritățile noastre rămân aceleași – dezvoltarea parteneriatului cu vecinii noștri : Rusia, China, Asia Centrală, precum și Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană, țările din Asia.
Vom consolida Uniunea vamală și Spațiul Economic Comun.
 
Scopul nostru imediat este de a crea o Uniune economică eurasiatică. În acest caz, declarăm în mod clar ca problemele vor fi rezolvate prin consens. Suveranitatea politică nu va fi subminată.
Echilibrul politicii noastre externe, înseamnă dezvoltarea relațiilor de prietenie cu toate țările, care au un rol semnificativ în afacerile mondiale și care reprezenta pentru Kazahstan un  interes practic.
Cu toate acestea, situația internațională și mediul geopolitic se schimbă rapid, și nu întotdeauna în directia bună. Din Africa de Nord și Orientul Mijlociu până în Asia de Nord-Est se intinde arcul gigant de instabilitate. În consecință, creşte rolul mecanismelor regionale de securitate, cum ar fi ONU, OSCE, NATO, OTSC, SCO, CICA și altele. În Asia Centrală există noi amenințări la adresa securității naționale.
În această situație, politica externă, ca şi cea internă, a Kazahstanului va trebui modernizată,.
 
 
Prioritățile de modernizare a politicii externe:
 
• Consolidarea securităţii regionale și naționale;
 
• Promovarea activă a diplomației economice și comerciale;
 
• Intensificarea cooperării internaționale în domeniile cultural, științific, educațional, precum și alte servicii conexe;
• Consolidarea protecției juridice a cetățenilor noștri, a familiilor lor , și a intereselor de afaceri în străinătate;
 
În primul rând, este necesară promovarea intereselor naționale de politică externă pe principii pur pragmatice.
Obiectivele noastre: diversificarea politicii externe, dezvoltarea diplomației economice și comerciale pentru a proteja și a promova interesele naționale economice și comerciale.
 
 
În al doilea rând, este necesară conștientizarea responsabilităţii noastre pentru securitatea regională și a contribuţiei ei la procesul de stabilizare în Asia Centrală.
Sarcina noastră constă în asistenţa maximă la eliminarea premizelor pentru situaţiile de conflict din regiune.
• Cel mai sigur mod de a stabiliza Asia Centrală este integrarea regională. Acesta este modul, în care putem reduce potențialul de conflict în regiunea noastră, aborda problemele sociale și economice presante, dezlega nodul contradicțiilor hidroenergetice și de altă natură.
• Vocea noastră trebuie să fie auzită în toată luma. De aceea, în cadrul Forumului Economic din Astana am venit cu propunerea unui nou format de dialog,  numit G-Global.
Nici o țară din lume nu este capabilă să învingă de una singură provocările epocii care vine. Esența inițiativei mele este de a uni eforturile tuturor în crearea unei ordini mondiale juste și sigure.
 
 
În al treilea rând, țara trebuie să continue sprijinul tuturor inițiativelor internaționale avansate și să contribuie la securitatea globală.
• Împreună cu toți partenerii interesați și cu vecinii noștri, Kazahstanul va căuta soluții politice cât mai rapide pentru soluţionarea politică şi reconstrucția Afganistanului.
• Ca membru al autorității OCI, Kazahstanul este sincer interesat în natura pașnică a procesului de pace din Orientul Mijlociu. Este important faptul, ca energia eliberată a maselor din lumea arabo-islamică să fie directionată creativ în vederea soluționării problemelor socio-economice ale regiunii.
• Avem nevoie de un ritm mai rapid al apropierii economice cu regiunea Asia-Pacific. Acest lucru ne va oferi nu numai dividende economice, dar, de asemenea, va consolida echilibrul politicii noastre externe.
 
În al patrulea rând, Kazahstanul va trebui să-şi consolideze capacităţile de aparare și doctrina militară, să participe la diverse mecanisme de descurajare defensivă.
• Pentru dezvoltarea modelului de apărare națională va trebui să cooperăm cu alte țări și organizații.
• Kazahstanul va colabora îndeaproape cu aliații săi din OTSC , contribuind la consolidarea capacităților și eficienţei Forțelor de reacție rapidă colectivă.
 
 
7. Principiul noului patriotism kazah constituie baza succesului societății noastre multi-etnice și multi-confesionale
Obiectivul nostru principal în acest domeniu este simplu și clar: de a păstra și consolida coeziunea socială. Aceasta este o condiţie indispensabilă pentru existența noastră ca stat, ca societate, ca națiune.
Temeiul patriotismului kazah este egalitatea tuturor cetățenilor și responsabilitatea lor comună pentru onoarea Patriei.
La Jocurile Olimpice de la Londra din acest an, sportivii noștri s-au clasat pe locul al 12-lea în rândul celor 205 echipe naționale.
Echipa noastra reprezentând unitatea poporului kazah multinațional şi multietnic.
 
Triumful olimpic a unit şi mai mult poporul nostru, demonstrând forța de nezdruncinat a patriotismului. Sportul în masă și a sportul de elită necesită un sistem complex de abordare, ştiind că doar o națiune sănătoasă poate fi competitivă.
Însărcinez Guvernul să elaboreze un Program de dezvoltare a sportului în masă și a sportului profesionist, luând în calcul experiența mondială avansată.
 
 
Unu. Noul patriotism kazah
 
Fără o încredere în viitor, este imposibil de a construi un stat cu drepturi depline. Este esențial ca obiectivele statului și ale cetățenilor să coincidă în toate domeniile majore. Aceasta este principala sarcină a statului.
Cetățenii au încredere în stat doar atunci, când le este creată perspectiva de dezvoltare și creștere personală și profesională.
 
Statul și poporul trebuie să fie conștienți de acest lucru și să lucreze împreună.
 
Noi trebuie să cultivăm şi   principiul noului patriotism kazah, adică mândria de țara și de realizările ei.
Astăzi, însă, această chestiune trebuie abordată în mod pragmatic .
 
Da, noi ne iubim țara, suntem mândri de ea, doar în cazul când  şi statul ne garantează condiţii decente de viață, siguranță, egalitate de șanse și perspective.
Iar o astfel de abordare ne oferă o viziune pragmatică și realistă lasupra problemei  patriotismului.
Până în 2050, avem nevoie să elaborăm un sistem politic, în care fiecare cetățean kazah să creadă cu tărie în ziua de mâine, în viitor.
Copiii și nepoții noștri trebuie să prefere a locui în propria ţară, unde le va fi mult mai bine, decat în străinătate. Fiecare cetăţean kazah trebuie să împărtăşească sentimentul de stăpân în țara lui.
 
 
Doi.  Egalitatea în drepturi a cetățenilor din toate grupurile etnice Suntem cu toții cetățenii kazahi, cu drepturi și șanse egale.
Noul patriotism kazah va trebui să unească întreaga societate, indiferent de etnie.
 
Suntem o societate multiculturală. Și în materie de relații internaționale, nu trebui esă existe nici un fel de standarde duble.
Toți  cetăţenii trebuie să fie egali, să  nu existe  buni sau răi  pe criterii etnice sau de altă natură.
Pentru mine această chestiune nu este declarativă. Dacă un individ este ofensat din motive etnice, trebuie considerat că au fost ofensaţi toţi kazahii.
Nu trebuie să existe      preferințe  pentru  oarecare  grupuri  etnice,  fiindcă  drepturile  și responsabilitățile pentru toţi sunt aceleași.
Noi construim o societate de șanse egale, o societate în care toți sunt egali în fața legii.
 
Noi nu trebuie  nici să admitem gândul, că admiterea la studii, sau ocuparea unui loc  de muncă se vor face pe baza etniei.
 
Cer ca Guvernul și primarii să facă ordine în politica forței de muncă. Este necesar a recruta, mai ales în cadrul autorităților locale, pe cei mai buni, indiferent de etnie. Criteriul fiind doar unul singur etică și profesionalism la cel mai înalt nivel. Trebuie corectată şi abordarea unilaterală în selecția de personal în administrațiile locale, ministere și primării la toate nivelurile.
În societatea noastră, nu trebuie să existe conceptul de “străin” sau “ai nostri”, “ai voşrti”. Noi nu putem marginaliza nici un cetățean al țării noastre. Fiecare kazah trebuie să simtă sprijinul și susţinerea  autorităţilor.
Toți cei, care vor încerca să bage zâzanie în armonia inter-etnică a națiunii, vor fi urmăriţi penal.
Şi această responsabilitate ne revine nouă, kazahilor. Trebuie să înțelegem că epoca statelor monoetnice a trecut.
Kazahstanul este pământul nostru natal. Acesta este pământul, care de secole a aparținut strămoșilor noștri. Pământ, care va aparține urmașilor noștri. Noi suntem direct responsabili pentru faptul ca în țara noastră să fie liniște și pace.
Trebuie să fim adevărați stăpâni ai acestui pământ: ospitalieri, primitori, generoşi şi toleranţi.
Dacă ne dorim un stat puternic, atunci nu trebuie singuri să clătinăm barca în care plutim şi nici să tulburăm pacea fragilă și ordinea.
Nu vom permite nimănui să semene discordie și stare de frică în țara noastră binecuvântată.
Luaţi aminte îndemnul meu și cereinţa timpului, de a trăi în pace și armonie. Există diverse forțe, interne şi externe, care ar dori să joace cartea “diviziunii etnice” , să tulbure pacea şi să împiedice consolidarea statului nostru.
Nu vă lăsaţi intimidaţi de ei!
 
Noi trebuie să ne perfecţionăm, să avem simţul demnităţii, și numai atunci vom fi respectaţi, respectate fiind şi istoria noastră, cultura, tradițiile și limba.
 
Trei. Limba kazahă şi  trinitatea de limbi.
O politicii lingvistică responsabilă reprezintă unul dintre principalii factori de consolidare a națiunii kazahe.
(1) Limba kazahă este nucleul nostru spiritual.
Sarcina noastră este de a o dezvolta, aplicând-o activ în toate domeniile de activitate. Noi trebuie să lasăm ca mostenire urmasilor nostri o limbă modernă, în cadrul căreia să adăugăm armonios la experiența multor generații de strămoși şi experienţa noastră . Aceasta sarcină trebuie să şi-o asume fiecare om de bună credinţă.
Statul, la rândul său, face eforturi suficiente pentru consolidarea limbii de stat. Avem nevoie de a continua punerea în aplicare a măsurilor de promovare a limbii kazahe.
• Avem nevoie ca ,începând cu anul 2025, să efectuăm trecerea alfabetului nostru la scrisul cu caractere latine. Aceasta este o chestiune de principiu, pe care trebuie să o decidă întreaga națiune. Cândva, de-a lungul istoriei noastre, noi am întreprins astfel de tentative.
În scopul viitorului copiilor noștri, trebuie să adoptăm această decizie, astfel contribuind la crearea condițiilor pentru o mai rapidă integrare a noastră în lume, pentru o mai bună însuşire de către copii noştri a limbii engleze și a limbii de Internet, si, cel mai important aceasta va da un impuls pentru modernizarea limbii kazahe.
• Este necesar să efectuăm şi modernizarea limbii kazahe, să găsim un consens cu privire la terminologie, să rezolvăm în fond tproblema traducerii în limba kazahă a terminologiei internaționale acceptate. Această problemă va  trebui soluţionată de către Guvern.
Terminologia acceptată în întreaga lume are menirea de a îmbogăţi orice limbă. Noi însă complicăm lucrurile, creând confuzie în mintea noastră prin folosirea , la trducere, de termeni arhaici. Astfel de exemple sunt multe.
Eu propun să facem o listă de cărți, scrise în limba modernă, și să le traducem, întrun stil modern, în limba kazahă. Posibil că e nevoie pentru anunțarea unui concurs în rândul tinerilor în vederea aprecierii celor mai  interesante și utile titluri.
 
***
 
Este important faptul ca politica lingvistică kazahă să nu genereze respingerea limbii cazahe  chiar și de către   kazahi. Dimpotrivă, ea trebuie să joace un rol de consolidare a
 
poporului  kazah. Astfel încât, politica lingvistică va trebui efectuată în mod corect și consecvent, fără a aduce atingere oricărei alte limbi vorbite de cetăţenii kazahi.
Politica noastră prevede ca până în  anul 2025, 95% din cetăţenii kazahi  să stăpânească
limba kazahă.
Pentru aceasta acum se crează toate condițiile.
Astăzi, mai bine de 60% dintre elevi învaţă în limba de stat, studiul ei fiind introdus în toate şcolile. Aceasta înseamnă că copiii, care au mers recent la școală, peste zece doisprezece ani vor forma o nouă generație de tineri, care posedă limba kazahă.
Astfel, până în anul 2025 limba kazahă va prevala în toate sferele vieții, va fi limba noastră de comunicare. Și acest lucru va fi cu siguranță cea mai importantă realizare a statului nostru. Pe lângă suveranitate şi independență se va dobândi, în cele din urmă, şi ceea ce leagă şi cimentează naţiunea limba maternă. Ea fiind cel mai de preţ diamant în coroana suveranităţii statului nostru
(2)În momentul de față se iau măsuri active în vederea creării de condiţii pentru însuşirea, de către copiii noștri, alături de limba kazahă, a limbilor engleză şi rusă.
Trinitatea de limbi ar trebui să fie încurajată la nivel de stat.
Limba rusă și alfabetul ei chirilic trebuie să le tratăm cu respect. Evident este pentru toată lumea faptul că  cunoaşterea limbii ruse reprezintă un avantaj istoric al națiunii noastre.
Nu poate fi ignorat faptul că prin intermediul limbii ruse  mai bine  de un secol kazahii au căpătat cunoştinţe, şi-au extins orizontul.
Avem nevoie de a face un salt şi în studierea limbii engleze. Deținerea “lingua franca” a lumii moderne va deschide pentru fiecare cetățean al țării noastre noi posibilitati nelimitate in viata.
 
 
Patru. Cultura, tradițiile și identitatea.
Tradiția și cultura reprezintă codul genetic al națiunii.
 
Atât kazahii, cât și reprezentanții altor naționalități, care locuiesc pe teritoriul țării noastre, în ciuda tuturor greutăților și necazurilor țarismului, frămîntărilor revoluționare și totalitarismului, au reușit să-şi mențină identitatea lor culturală.
 
Mai mult decât atât, de-a lungul anilor de independență, în ciuda globalizării și occidentalizării, temeiul  noastru culturală a fost consolidat.
Kazahstanul este o țară unică, în care reuşit s-au îmbinat diverse tipuri de elemente culturale.
Noi trebuie să ne protejăm cultura și tradițiile naționale în toată diversitatea și grandoarea lor, cu grijă să adunăm  firimiturile patrimoniului nostru cultural.
Istoria ne învață, că o țară este puternică doar atunci, când națiunea este unită. În consecință, unitatea kazahilor este pentru noi o problemă-cheie.
Cine, dacă nu noi, este interesat de construirea unui Kazahstan puternic? Răspunsul este evident.
Ne confruntăm cu probleme, cu care se confruntă toate popoarele, la diferite perioade istorice. Cei care le-au învins, au devenit națiuni și state puternice.
Ca Lider al Națiunii, mă preocupă faptul că există forțe, care doresc distrugerea din interior a unităţii  kazahe.
Şi cei, care le urmează, în mod conștient sau inconştient, încep a se împărţi după diverse criterii, în primul rând, Shezhire.
Esența tradiției Shezhire constă în faptul că ea nu se încheie întro singură generaţie. Shezhire este un Arbore de generații, redus la o singură rădăcină. Shezhire ne demonstrează că noi, kazahii, avem o singură rădăcină şi cu toţii una suntem. Shezhire nu ne desparte,ci ne unește.
Mă deranjează faptul că națiunea este divizată , în mod artificial, în aşa-zişi “kazahi agyz” și “kazahi shala.” Acest fapt reprezintă un pericol, deoarece sub masca de idei sacre ale iubirii pentru patrie, societatea se dezbină.
Tinerii noștri trebuie să însuşească dragostea şi respectul unul faţă de celălalt.
 
 
Cinci. Rolul inteligenției naționale
 
Intrăm întro perioadă de dezvoltare a statului nostru, când problemele spirituale vor fi la fel de importante, ca şi cele de ordin economic şi material.
 
Un rol major în dezvoltarea spirituală  a naţiunii  îi revine întotdeauna intelectualităţii. Kazahstan-2050 va trebui să devină o societate de idealuri progresiste.
Atitudinea faţă de ideile moderne al societății noastre trebuie să o determine intelectualitatea
(1) Intelectualitatea trebuie să devină liderul consolidării valorilor naționale în perioada stabilirii statale.
Avem nevoie de a crea noi eroi ai timpurilor noastre, după care ar trebui să se ghideze tineretul  nostru.
(2) intelectualitatea poate și trebuie să joace un rol-cheie în proiectarea unui model ideologic al viitorului nostru stat, bazat pe viziunea mea asupra noii politici a cursului Kazahstan-2050.
(3) Trebuie să continuăm cât maiactiv  formarea conștiinței istorice a națiunii.
 
Identitatea întregii naţiuni kazahe trebuie să fie miezul conștiinței istorice a poporului nostru.
Astăzi orice cazah, indiferent de afilierea sa etnică sau religioasă, este un cetățean egal în drepturi al țării sale.
Atât poporul cazah, cât şi limbă sa oficială reprezintă un nucleu unificator comunității cazahe.
Vom crea o societate echitabilă, în care oricine va putea spune: “Sunt cazah, și în țară pentru mine sunt deschise toate ușile!”
Astazi, întradevăr, pentru cetăţenii noștri sunt deschise toate ușile, toate posibilitățile, toate drumurile.
Suntem mulți, și cu toții suntem o țară, un popor.
 
A fi util propriei țări, a fi responsabil pentru soarta ei, este o datorie și o onoare pentru fiecare politician, pentru fiecare cetățean kazah.
Unitatea și armonia sunt temelia societăţii noastre, baza toleranței noastre kazahe speciale.
Avem nevoie să transmitem cu grijă aceste valori fiecărei generații viitoarede de kazahi.
 
Şase. Religia în Kazahstanul secolului XXI
 
Astazi ne confruntăm cu o problemă legată de mișcările religioase neconvenționale și pseudo-religioase.
Unii tineri acceptă orbește acest punct de vedere ciudat de viață, deoarece o parte a societăţii noastre  este cu totul nepregătită pentru impactul pseudo-religios.
Constituția noastră garantează libertatea de credinţă.. Cu toate acestea, după cum știm, nu există libertate nelimitată aceasta ar fi luat drept un haos. Totul  trebuie să corespundă cadrului Constituțional și legislativ.
Orice persoană are dreptul de a alege. Şi alegerea convingerilor religioase trebuie să fie abordată  în modul cel mai  serios, pentru că determină modul de viață a omului.
Astăzi, în secolul internetului și al înaltei tehnologii, în care fluxul de informații este enorm, “filtrul” trebuie să fie în interiorul fiecăruia.
Acest “filtru” interior trebuie să vă pună pe gânduri : de ce mamele noastre, surorile, fiicele trebuie să poarte nişte haine, străine de tradiţiile noastre, să se înfăşoare în şaluri? Nu am crescut noi oare cu ele împreună, nu am mâncat la aceeaşi masă? Desigur că da, dar astfel de obiceiuri în stepele noastre niciodată nu au existat. Citiţi literatura clasică, vizionaţi filme şi vă veţi iconvinge.
Femeile noastre au mândria lor națională, stilul lor tradițional de îmbrăcăminte.
 
Suntem mândri de a face parte din comunitatea musulmana. Aceasta este tradiția noastră. Dar noi nu trebuie să uităm, că avem şi tradiția unei societatăţi laice. Kazahstanul este un stat laic.
Noi trebuie să formăm conștiință religioasă a cetăţenilor conform normelor şi tradiților culturale ale țării. Strategia, pe care eu v-o anunț, pregăteşte poporul nostru să trăiască în secolul XXI, nu în Evul Mediu.
 
 
***
 
Statul și cetățeni trebuie să stea uniți împotriva tuturor formelor și manifestărilor de radicalism, extremism și terorism.
 
Suntem preocupaţi, în mod special, de amenințarea așa-numitului extremism religios . Preocupare, împărtășită şi de ierarhia spirituală.
Nu ne putem permite ca o credință sinceră în Dumnezeu să fie substituită de un fanatism agresiv si distructiv.
Fanatismul orb este cu totul străin de psihologia și mentalitatea poporului nostru, iubitor de pace. Este contrar Madhhab Hanafi, la care adera credincioșii în Kazahstan.
Extremismul și terorismul în Kazahstan nu dispun de un temei ideologic, ci de unul criminal. În spatele retoricii pseudo-religioase se ascunde o activitate criminală, care subminează fundamentul societății.
Acesta este un atac asupra păcii și stabilității în țara noastră. Acesta este un test de rezistență a statului nostru și a maturităţii civice.
• Avem nevoie de a îmbunătăți legislația noastră, în scopul neutralizării manifestărilor de radicalism religios și extremism. Trebuie să îmbunătățim, de asemenea, şi legislația anti-terorism. Statul va trebui să stopeze extremismul și radicalismul, ori de unde nu ar veni ele.
• Avem nevoie de a elabora noi mecanisme viabile pentru a depăși tensiunile sociale, etnice și religioase, conflictele. Trebuie reprimată activitatea sectelor netradiționale și celor de orientare pseudo-religioasă.
• Avem nevoie de a consolida prevenirea extremismului religios în societate, în special în rândul  tinerilor.
• De asemenea, trebuie aplicate şi avantajele, propuse de Congresul liderilor de religii tradiționale şi mondiale. Această platformă de dialog va trebui folosită pentru a crea o noua platforma de soluționare a conflictelor pe motive religioase.
• Trebuie să fim pregătiţi pentru medierea conflictelor religioase și etnice în zonele cu probleme din regiune, în  Orientul Mijlociu Mare  și chiar la un nivel mai global.
Caracterul laic al țării noastre este o condiție importantă pentru dezvoltarea cu succes a Kazahstanului.
 
Acest lucru trebuie în mod clar să-l înțeleagă actualii și viitorii noştri politicieni, şi întreg poporul kazah.
Cer Guvernului, ca împreună cu Administrația mea să elaboreze un Program de stat de combatere a extremismului religios și a terorismului.
În același timp, vreau să avertizez națiunea, că lupta împotriva extremismului nu trebuie să se transforme într-o vânătoare de vrăjitoare și să crească într-o luptă cu religia.
Aspectele legate de religie necesită o abordare grijulie și de prudență extremă. Statul nu trebuie să intervină în treburile interne ale comunităților religioase. Noi trebuie ferm să aderăm la principiul libertății de conștiință, la tradițiile de toleranță religioasă.
 
 
Dragi kazahi! Compatrioți!
 
 
Astăzi, în Mesajul meu , voi face un apel către fiecare în parte.
 
Țara se confruntă cu probleme majore. Și eu cred în succesul nostru.
 
 
Cum văd eu Kazahstanul în viitor?
 
Cred cu tărie că kazahii anului 2050 vor reprezenta o societate de oameni educați, liberi, trilingvi.
Ei vor fi cetățeni ai lumii. Vor calatori. Vor fi deschişi la noi cunoștințe. Vor fi harnici. Vor fi patrioți ai țării lor.
Sunt convins că în anul 2050 Kazahstanul va fi o societate a muncii universale. Acesta va fi un stat cu o economie puternică, în care totul se va face pentru om. Un stat cu un nivel înalt de educație şi asistenţă medicală. Un stat, în care va domni pacea și liniștea. Un stat cu cetățeni liberi și egali, cu putere echitabilă. Un stat de drept.
Eu cred că suntem pe drumul cel bun, și nimic nu ne poate abate de la această cale. Dacă vom fi puternici, vom fi luaţi în considerare.
 
Dacă vom spera la o minune sau ne vom baza pe alții, atunci vom pierde şi ceea ce am realizat.
Și astăzi, suntem chemaţi să facem alegerea potrivită.
 
 
***
 
Responsabilitatea pentru punerea în aplicare a noii politici strategice a Kazahstanului-2050 le revine, în primul rând,  tuturor kazahilor.
Noi nu trebuie să uităm că un răspuns adecvat provocărilor de timp, putem oferi numai în cazul conservării codului nostru cultural: limba, spiritualitatea, tradițiile, și valorile.
Voi explica acest lucru şi întrun limbaj pe înţelesul tinerilor. Vă întreb, când are loc o defecțiune a unui program de calculator?
Atunci când codul programului este spart. Aşa şi în viață. Atunci când o națiune își pierde codul său culturalea se autodistruge. Şi acest lucru nu trebuie să-l permitem !
Cred că istoria noastră, memoria strămoșilor noștri glorioşi ne vor ajuta să depășim provocările de timp. Istoria ne mărturiseşte faptul că în cele mai dificile momente poporul nostru  a găsit forţe pentru unitate şi  victorie.
Aşa s-a petrecut şi cu aproape 300 de ani în urmă la Anyrakaya, atunci când cazahii au devenit o naţie. Pentru că devotamentul lor faţă de Patrie şi simţul realităţii în acel moment au prevalat . Acest act de eroism a fost săvârşit de către strămoșii nostri.
Modul în care vom înfrunta viitoarele provocări depinde de noi înşine, de unitatea noastră. Nu în zadar strămoșii noștri remarcau, că “ căldura Patriei e mai fierbinte decât focul “.
Fac apel la generația noastră mai în vârstă. Înțelepciunea dvs. va ajuta generației tinere să urmeze calea adevarata, de iubire a Patriei.
Fac apel la generația medie, care a suportat colapsul unei ţări și renașterea unui stat independent. A fost un timp al deciziilor complexe și dificile. Experienţa dvs. este de neprețuit. Ea ne va ajuta să mergem înainte.
 
În cele din urmă, fac apel la tineretul nostru, care este întruchiparea tuturor speranțelor noastre pentru viitor. Tot ceea ce facem noi astăzi, este pentru voi. Cei mai mulţi dintre voi au aceeași vârstă ca și Kazahstanul noastru independent. Și până în 2050 veţi fi cetățeni maturi, participanţi activi la realizarea acestui program. Voi sunteţi cei, care veţi defini viitorul țării.
Voi aţi crescut în condiţiile unui stat liber, de ceea ce noi nu am avut parte. Modul vostru de gândire independentă este factorul, care va duce țara la noi obiective, care , în viziunea noastră, par irealizabile.
Faca apel la întreg poporul nostru, ca prin râvna şi perseverenţa sa să asigure un viitor decent.
Eu am încredere în voi. Şi sunt convins că nu vom rata noua şansă istorică.
хроника 2050

МСБ будет производить не менее 50% объема ВВП

Производительность труда будет увеличена до 126 тысяч долларов 100-процентный охват казахстанских детей от 3 до 6 лет дошкольным образованием

Казахстан будет полностью обеспечивать собственный рынок ГСМ в соответствии с новыми стандартами экологичности

Доля несырьевого экспорта в общем объеме экспорта должна увеличиться в два раза и в три раза к 2040 году

Начнется перевод нашего алфавита на латиницу

95% казахстанцев должны владеть казахским языком

На 15 % посевных площадей будут применяться водосберегающие технологии

Будет решена проблема обеспечения населения водой для орошения

Показатель объёма ВВП на душу населения достигнет 60 тысяч долларов

Доля городских жителей РК вырастет до 70 % от всего населения