Басты

Терминологиялық анықтамалық «Қазақстан 2050»

Авторлық ұжым

Бұл терминологиялық анықтамалық ел Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан-2050» страте­гиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында қолданылған негізгі ұғымдар мен терминдерді түсіндіру мақсатында жасалған.

Анықтамалықта 100-ге жуық ұғымдар енгізілген, олар – жүйелік түсініктер; экономика; әлеуметтік саясат және мемлекеттік басқару; дін, тарих, қазіргі заман; геосаясат және қауіпсіздік деген бес бөлімге бөлінген.

Басылымды дайындауға қоғамтанушы ғалымдар, сарапшы қауымдастық өкілдері, Парламент депутаттары, Пре­зидент Әкімшілігінің, Премьер-Министр Кеңсесінің, ҚР Президенті жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының, ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институтының қызметкерлері, «Нұр Отан» партиясының, Қазақстан халқы Ассамблеясының өкілдері қатысты.

Авторлық ұжым:

Бас редактор – Қасымбеков М.Б., саясаттану ғылымдарының докторы, профессор

Назарбаева Д.Н. – саясаттану ғылымдарының докторы

Байбек Б.К. – саясаттану ғылымдарының кандидаты

Тоғжанов Е.Л. – саясаттану ғылымдарының докторы

Сұлтанов Б.Т.

Әбдімомынов А.К.

Темірболат Б.Б. – саясаттану ғылымдарының кандидаты

Бабақұмаров Е.Ж. – саясаттану ғылымдарының кандидаты

Шәукенова З.К. – социология ғылымдарының докторы, профессор

Мұзапарова Л.М. – экономика ғылымдарының кандидаты

Шайкемелев М.С. – философия ғылымдарының докторы, доцент

Қадыржанов Р.К. – философия ғылымдарының докторы, профессор

Колчигин С.Ю. – философия ғылымдарының докторы, профессор

Изотов М.З. – философия ғылымдарының докторы, профессор

Сейтахметова Н.Л. – философия ғылымдарының докторы, профессор

Соловьева Г.Г. – философия ғылымдарының докторы, профессор

Сырлыбаева Б.Р. – экономика ғылымдарының кандидаты

Мұхамеджанова Д.Ш. – экономика ғылымдарының кандидаты

Можарова В.В. – экономика ғылымдарының кандидаты

Әуелбаев Б.А.

Бұхарбаев Б.С.

Нұрмұратов С.Е. – философия ғылымдарының докторы, профессор

Сатершинов Б.М. – философия ғылымдарының докторы

Сағиқызы А. - философия ғылымдарының докторы, доцент

Назарбетова А.К.

Ғылыми кеңесші – Тажин М.М., социология ғылымдарының докторы, профессор

Техникалық редакторлар: Дремкова Е.Н., Ошақбаева Ж.Б.

Дизайн, верстка: Бозтай Б., Нүсіпова Г.Е.

Айдарлар
Яндекс.Метрика